สพฐ.ชี้แจงคะแนนโอเน็ตพุ่งไม่ผิดปกติ [4 มิ.ย. 51 - 04:51]

รูปภาพของ ssspoonsak

สพฐ.ชี้แจงคะแนนโอเน็ตพุ่งไม่ผิดปกติ [4 มิ.ย. 51 - 04:51]
 
ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จากการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดองค์ประกอบ และค่าน้ำหนักแอดมิชชั่นปีการศึกษา 2553 ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้น ม. ปลาย หรือ GPAX ร้อยละ 20 คะแนน แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ร้อยละ 30 การทดสอบศักยภาพทั่วไปหรือ GAT ร้อยละ 10-50 การทดสอบศักยภาพทางวิชาชีพหรือ PAT ร้อยละ 0-40 นั้น สทศ. จึงกำหนดตารางสอบ GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2552 ให้แก่นักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.5 ขึ้นไปเป็นครั้งแรกแล้ว ดังนี้ รับสมัครทางเว็บไซต์ www.niets.or.th วันที่ 1-15 พ.ย.2551 ชำระเงินผ่านธนาคาร วันที่ 7-30 พ.ย. 2551 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ วันที่ 16-31 ธ.ค. 2551 ส่วนตารางการสอบคือ วันที่ 17 ม.ค. 2552 เวลา 09.00-12.00 น. สอบ GAT เวลา 13.00-16.00 น. สอบการวัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์หรือ PAT 1 วันที่ 18 ม.ค.2552 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์หรือ PAT 2 เวลา 13.00-16.00 น. สอบวัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์หรือ PAT 3 ส่วน PAT อื่นๆจะกำหนดภายหลัง และวันที่ 5 มี.ค. 2552 ประกาศผลสอบ โดย GAT และ PAT จะเป็นข้อสอบปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็มอย่างละ 300 คะแนน ซึ่งจะจัดสอบปีละ 3 ครั้ง ประมาณเดือน ม.ค., พ.ค. และ ธ.ค. สมัครสอบกี่ครั้งก็ได้ โดยเลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด เก็บคะแนนได้ 2 ปีนับจากวันที่สอบ

ด้านคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เท่าที่ตนได้รับทราบข้อมูลโรงเรียนที่มีคะแนนโอเน็ต ปรับกระโดดเพิ่มสูงขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนโอเน็ตต่ำในครั้งที่ผ่านๆ มา แต่หลังจากที่โรงเรียนได้พยายามปรับปรุงพัฒนาและดูแลเด็กในเรื่องของวิชาการมากขึ้น จึงทำให้ผลคะแนนโอเน็ตของโรงเรียนเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี และไม่ใช่เรื่องผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกแห่ง นำผลคะแนนโอเน็ต และคะแนนเอ็นทีของนักเรียน เพื่อวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่อไป. 
 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/news.php?section=education&content=92254

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์