สรุปสูตรฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้าทั้งหมด

รูปภาพของ sss27041

คำนำ :เหมาะสำหรับเด็กวิทย์ที่กำลังทำเมนูสูตร

   ไฟฟ้าสถิต 

สูตร  แรงระหว่างประจุ

F  -  แรงระหว่างประจุ

r  -  ระยะห่าง

สูตร  สนามไฟฟ้า

 -  ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะ

d  -  ระยะห่างระหว่างแผ่นคู่ขนาน

k  -  9 x 109  

สูตร  ศักย์ไฟฟ้า

= q(vB - vA)

V  -  ศักย์ไฟฟ้า

Ep  -  พลังงานศักย์ไฟฟ้า

W  -  งานในการเคลื่นที่ประจุ

 -  งานจาก  A  ไป  B

 shop.gif

สูตร  การรวมศักย์ไฟฟ้า

Vรวม  =  

สูตร  พลังงานไฟฟ้า

W  =  QV

W  -  งานไฟฟ้า

Q  -  ประจุไฟฟ้า

V  -  ความต่างศักย์

V  =  IR

V  -  ความต่างศักย์

I  -  กระแส

R  -  ความต้านทาน

สูตร  พลังงานศักย์ไฟฟ้า (Ep)

Wฟฟ  =  qv  =  

Ek  =  Wไฟฟ้า

สูตร  ตัวเก็บประจุ

C  -  ค่าความจุไฟฟ้า  (F)

Q  -  ประจุไฟฟ้าที่เก็บไว (c)้

V  -  ศักย์ไฟฟ้าของตัวนำ  (V)

a  -  รัศมีทรงกลม

k  -  ค่าคงที่คูลอมบ์ 9 x 109 

   ไฟฟ้ากระแส

สูตร  กระแสและปริมาณไฟฟ้า

I  -  กระแสไฟฟ้า

Q  -  ปริมาณของประจุไฟฟ้า

t  -  เวลา

  V  -  ความเร็วของ  e-  อิสระ

A  -  พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ

n  -  จำนวน  e-  /  ปริมาตรของตัวนำ