สรุปสูตรฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้าทั้งหมด

รูปภาพของ sss27041

คำนำ :เหมาะสำหรับเด็กวิทย์ที่กำลังทำเมนูสูตร

   ไฟฟ้าสถิต 

สูตร  แรงระหว่างประจุ

F  -  แรงระหว่างประจุ

r  -  ระยะห่าง

สูตร  สนามไฟฟ้า

 -  ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะ

d  -  ระยะห่างระหว่างแผ่นคู่ขนาน

k  -  9 x 109  

สูตร  ศักย์ไฟฟ้า

= q(vB - vA)

V  -  ศักย์ไฟฟ้า

Ep  -  พลังงานศักย์ไฟฟ้า

W  -  งานในการเคลื่นที่ประจุ

 -  งานจาก  A  ไป  B

 shop.gif

สูตร  การรวมศักย์ไฟฟ้า

Vรวม  =  

สูตร  พลังงานไฟฟ้า

W  =  QV

W  -  งานไฟฟ้า

Q  -  ประจุไฟฟ้า

V  -  ความต่างศักย์

V  =  IR

V  -  ความต่างศักย์

I  -  กระแส

R  -  ความต้านทาน

สูตร  พลังงานศักย์ไฟฟ้า (Ep)

Wฟฟ  =  qv  =  

Ek  =  Wไฟฟ้า

สูตร  ตัวเก็บประจุ

C  -  ค่าความจุไฟฟ้า  (F)

Q  -  ประจุไฟฟ้าที่เก็บไว (c)้

V  -  ศักย์ไฟฟ้าของตัวนำ  (V)

a  -  รัศมีทรงกลม

k  -  ค่าคงที่คูลอมบ์ 9 x 109 

   ไฟฟ้ากระแส

สูตร  กระแสและปริมาณไฟฟ้า

I  -  กระแสไฟฟ้า

Q  -  ปริมาณของประจุไฟฟ้า

t  -  เวลา

  V  -  ความเร็วของ  e-  อิสระ

A  -  พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ

n  -  จำนวน  e-  /  ปริมาตรของตัวนำ

e  -  ประจุไฟฟ้าของ  e-  1 ตัว  =  1.6 x 10-19  คูลอมบ์

 violet_school_green.gif

สูตร  สภาพความต้านทาน

R  -  ความต้านทานไฟฟ้า

P  -  สภาพต้านทาน

L  -  ความยาว

A  -  พื้นที่หน้าตัด (ตร.ม.)

สูตร  แรงเคลื่อนไฟฟ้า

E  -  แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้า

R  -  ความต้านทานภายนอก

r  -  ความต้านทานภายใ

   แม่เหล็ก ไฟฟ้า

สูตร   แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

 -  จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านพื้นผิว  A

A  -  พื้นที่ตั้งฉากที่ฟลักซ์แม่เหล็กผ่าน (ตร.ม.)

B  -  ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก  (veber/ตร.ม.)

สูตร   แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีสนามแม่เหล็ก

F = qvB

F  -  แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

v  -  ขนาดความเร็ว

B  -  ขนาดของสนามแม่เหล็ก

สูตร   แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน  เมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก

 -  ความยาวของลวดตัวนำ

v  -  ความเร็วลอยเลื่อน

N  -  จำนวนอิเล็คตรอน

e  -  ประจุไฟฟ้าอิเล็คตรอน

 bridge_red.gif

สูตร   แรงกระทำต่อลวดตัวนำ

F = qvB

F  =  NevB

F  =  I

B

F  -  แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

v  -  ขนาดความเร็ว

B  -  ขนาดของสนามแม่เหล็ก

 -  ความยาวของลวดตัวนำตรง

I  -  กระแสไฟฟ้า

สูตร   แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก

M  =  IAB

M  =  BIAN

M  -  โมเมนต์ของแรงคู่ควบ

I  -  กระแส

N  -  จำนวนรอบ

A  -  พื้นที่ขดลวด

   ไฟฟ้ากระแสสลับ

สูตร    ความต้านทานเชิงความจุ

สูตร    ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ

สูตร    ความต้านทาน

R  =  

XC  -  ความต้านทานเชิงความจุ  (โอห์ม)

XL  -  ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ  (โอห์ม)

R  -  ความต้านทาน  (โอห์ม)

W  -  อัตราเร็วเชิงหมุน  (rad/s)

C  -  ค่าความจุ  (ฟาร์ด)

L  -  ค่าความเหนี่ยวนำ  (เฮนรี)

 i_butterfly_spot.gif

สูตร    ไฟฟ้ากระแสสลับ

I  -  กระแสที่เวลาใดๆ (A)

Imax  -  กระแสสูงสุด  

V  -  ความต่างศักย์ที่เวลาใดๆ  (V)

Vmax  -  ความต่างศักย์สูงสุด

W  -  อัตราเร็วเช้งมุมของการหมุนขดลวด  (rad/s)

t  -  เวลาใดๆ

 -  เฟสขณะที่เริ่มต้นหมุนของลวด

สร้างโดย: 
น.ส.โชติชนิต มงคลวิทย์ ม.6/5 เลขที่ 22

ขอบคุงจรร้า

เป็นสิ่งที่ดีมากครับ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 276 คน กำลังออนไลน์