แบบทดสอบเรื่องพันธุศาสตร์ประชากร

รูปภาพของ msw6636

แบบทดสอบเรื่องพันธุศาสตร์ประชากร


1. การคัดเลือกตามธรรมชาติต้องอาศัย
  1.ความสามารถของสิ่งมีชีวิตที่สืบ
  2.ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อม
  3.การเกิดมิวเตชัน
  4.ถูกต้องทุกข้อ

2.ตามหลักสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ค่า p2 หมายถึงค่าความถี่ของ
  1.โฮโมไซโกตสำหรับยีนเด่น
  2.โฮโมไซโกตสำหรับยีนด้อย
  3.เฮตเตอโรไซโกต
  4.โฮโมไซโกตสำหรับยีนเด่นและยีนด้อย


3.การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมีผลทำให้เกิดการผันแปรทางกรรมพันธุ์เนื่องมาจากเกิด
  1.Crossing Over
  2.Gene Recombination
  3.Hybridzation
  4.ถูกทุกข้อ


4.ตามสภาวะสมดุลของฮาร์ดีและไวน์เบิร์ก ถ้าการผสมพันธุ์เป็นไปอย่างอิสระในแต่ละชั่วอายุของสิ่งมีชีวอต สิ่งที่จะมีค่าคงที่คือ
  1.ความถี่ของ genotype
  2.ความถี่ของ phenotype
  3.ความถี่ของยีน
  4.ความถี่ของประชากร

5.ถ้าความถี่ของยีนอัลลีล ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในประชากรแห่งหนึ่งยังคงที่ในช่วงเวลาที่ผ่านไปหลายชั่วชีวิต อาจกล่าวได้ว่าประชากรนั้น
  1.มีการจับคู่ผสมพันธุ์แบบเจาะจงในหมู่สมาชิก
  2.มีการอพยพของสมาชิกอยู่เสมอ
  3.มีกลุ่มยีนคงที่
  4.มีจำนวนสมาชิกน้อยเกินไป

ดูเฉลยหน้าถัดไปค่ะ !!

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 227 คน กำลังออนไลน์