แบบทดสอบเรื่องพันธุศาสตร์ประชากร

รูปภาพของ msw6636

แบบทดสอบเรื่องพันธุศาสตร์ประชากร


1. การคัดเลือกตามธรรมชาติต้องอาศัย
  1.ความสามารถของสิ่งมีชีวิตที่สืบ
  2.ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อม
  3.การเกิดมิวเตชัน
  4.ถูกต้องทุกข้อ

2.ตามหลักสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ค่า p2 หมายถึงค่าความถี่ของ
  1.โฮโมไซโกตสำหรับยีนเด่น
  2.โฮโมไซโกตสำหรับยีนด้อย
  3.เฮตเตอโรไซโกต
  4.โฮโมไซโกตสำหรับยีนเด่นและยีนด้อย


3.การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมีผลทำให้เกิดการผันแปรทางกรรมพันธุ์เนื่องมาจากเกิด
  1.Crossing Over
  2.Gene Recombination
  3.Hybridzation
  4.ถูกทุกข้อ


4.ตามสภาวะสมดุลของฮาร์ดีและไวน์เบิร์ก ถ้าการผสมพันธุ์เป็นไปอย่างอิสระในแต่ละชั่วอายุของสิ่งมีชีวอต สิ่งที่จะมีค่าคงที่คือ
  1.ความถี่ของ genotype
  2.ความถี่ของ phenotype
  3.ความถี่ของยีน
  4.ความถี่ของประชากร

5.ถ้าความถี่ของยีนอัลลีล ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในประชากรแห่งหนึ่งยังคงที่ในช่วงเวลาที่ผ่านไปหลายชั่วชีวิต อาจกล่าวได้ว่าประชากรนั้น
  1.มีการจับคู่ผสมพันธุ์แบบเจาะจงในหมู่สมาชิก
  2.มีการอพยพของสมาชิกอยู่เสมอ
  3.มีกลุ่มยีนคงที่
  4.มีจำนวนสมาชิกน้อยเกินไป

ดูเฉลยหน้าถัดไปค่ะ !!

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์