กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย

 

 

กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย

กฎหมายไทยในสมัยสุโขทัยเท่าที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกต่างๆมีดังนี้

 

            1.ห้ามเก็บภาษีผ่านด่านภายในประเทศ

จากข้อความในศิลาจารึกที่ว่า เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ลู่ทางคือไม่เก็บภาษีระหว่างทางหรือภาษีผ่านด่าน

 

           2.กฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการค้าขาย

ในศิลาจารึกมีข้อความปรากฏอยู่ว่า เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้าซึ่งสมัยนั้นให้เสรีภาพภาพในการค้าขายกันอย่างเต็มที่ ไม่มีข้อผูกมัดสินค้า

 

         3.กฎหมายมรดก

สมัยก่อนมีข้อบัญญัติว่า ผู้ที่ใดก็ตามหาสมบัติทรัพย์มาก็ตาม สมบัตินั้นต้องเป็นของส่วนรวมไม่สามารถยกให้ลูกหลานได้ แต่บัญญัตินี้ทำให้เกิดผลเสียแก่ประชาชนทั่วไป จึงต้องยกเลิกข้อบัญญัตินี้ไป ส่วนรายได้ทางรัฐจะใช้การเก็บภาษีแทน

 

         4.กฎหมายว่าด้วยลักษณะตุลาการ   ตุลาการในสมัยสุโขทัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

4.1 ตุลาการจะต้องตัดสินความด้วยความยุติธรรม

4.2 ตุลาการจะต้องไม่เห็นแก่ลาภสักการะหรืออยากได้ยินดีของผู้อื่น

        5. กฎหมายระหว่างประเทศ  ข้อความในศิลาจารึกที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ มีอยู่ด้วยกัน 3 ตอนซึ่งหมายความว่า   5.1. ถ้าผู้ใดมาอ่อนน้อมยอมเป็นเมืองขึ้น ก็จะให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ   

5.2.ผู้ที่มาอ่อนน้อมนั้นไม่มีช้าง ม้า ผู้คนชายหญิง เงินทอง ก็ให้ช่วยเหลือไปตั้งบ้านเมือง

5.3. ในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเมื่อมีชัยแก่ข้าศึกและจับเชลยได้ พระองค์ก็จะทรงพระกรุณาไม่ให้ฆ่าหรือลงโทษใดๆ

          6. กฎหมายว่าด้วยสิทธิในที่ดิน  

ในสมัยสุโขทัยมีกฎหมายที่จะคุ้มครองและรับรองในทรัพย์ แต่ก่อนมีที่ดินที่รกร้างว่างเปล่ามีอยู่ทั่วไป ถ้าผู้ใดบุกเบิกหักล้างถางพงจนเป็นสวนหมาก สวนผลไม้ ผู้นั้นก็ย่อมมีสิทธิในที่ดินนั้น

 

          7.กฎหมายเกี่ยวกับการลักพา  7.1 เมื่อผู้คนหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรือน หรือวัดวาอารามให้นำตัวส่งคืน มีบทลงโทษปรับไหมวันละหมื่นพัน ไปจนถึง 5 วัน ถ้าพ้น 8 วัน ไม่นำส่งให้ลงโทษประดุจทรัพย์สินของท่าน   7.2 บ้านผู้ใดมีขโมยไปอาศัยหรือไปหา ให้เจ้าของบ้านพิจารณาว่าเป็นขโมยหรือไม่ ถ้าทราบว่าขโมยของมาให้จับตัวหรือยึดทรัพย์สินนั้นไว้  

 7.3 เจ้าของทรัพย์ไล่ขโมยไปถึงบ้านตน เจ้าของทรัพย์ร้องขอให้ช่วยจับกุม ถ้าเจ้าของบ้านไม่ช่วยจะมีความผิด ให้ทำโษโดยให้ท่านให้ชดใช้หนี้สินที่ขโมยเอามาจากเจ้าทรัพย์ให้หมด

 

 

 

จัดทำโดย : นาย รณชัย ไข่มุกข์ เลขที่ 2 .4/1  ^^

แหล่งอ้งอิง : http://www.geocities.com/m6_7_mp/new_page_9.htm

 

รูปภาพของ silavacharee

Innocent  จัดหน้าให้ดีกว่านี้  อ่านแล้วเวียนหัว 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์