กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย

 

 

กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย

กฎหมายไทยในสมัยสุโขทัยเท่าที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกต่างๆมีดังนี้

 

            1.ห้ามเก็บภาษีผ่านด่านภายในประเทศ

จากข้อความในศิลาจารึกที่ว่า เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ลู่ทางคือไม่เก็บภาษีระหว่างทางหรือภาษีผ่านด่าน

 

           2.กฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการค้าขาย

ในศิลาจารึกมีข้อความปรากฏอยู่ว่า เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้าซึ่งสมัยนั้นให้เสรีภาพภาพในการค้าขายกันอย่างเต็มที่ ไม่มีข้อผูกมัดสินค้า

 

         3.กฎหมายมรดก

สมัยก่อนมีข้อบัญญัติว่า ผู้ที่ใดก็ตามหาสมบัติทรัพย์มาก็ตาม สมบัตินั้นต้องเป็นของส่วนรวมไม่สามารถยกให้ลูกหลานได้ แต่บัญญัตินี้ทำให้เกิดผลเสียแก่ประชาชนทั่วไป จึงต้องยกเลิกข้อบัญญัตินี้ไป ส่วนรายได้ทางรัฐจะใช้การเก็บภาษีแทน

 

         4.กฎหมายว่าด้วยลักษณะตุลาการ   ตุลาการในสมัยสุโขทัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

4.1 ตุลาการจะต้องตัดสินความด้วยความยุติธรรม

4.2 ตุลาการจะต้องไม่เห็นแก่ลาภสักการะหรืออยากได้ยินดีของผู้อื่น

        5. กฎหมายระหว่างประเทศ  ข้อความในศิลาจารึกที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ มีอยู่ด้วยกัน 3 ตอนซึ่งหมายความว่า   5.1. ถ้าผู้ใดมาอ่อนน้อมยอมเป็นเมืองขึ้น ก็จะให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ   

5.2.ผู้ที่มาอ่อนน้อมนั้นไม่มีช้าง ม้า ผู้คนชายหญิง เงินทอง ก็ให้ช่วยเหลือไปตั้งบ้านเมือง

5.3. ในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเมื่อมีชัยแก่ข้าศึกและจับเชลยได้ พระองค์ก็จะทรงพระกรุณาไม่ให้ฆ่าหรือลงโทษใดๆ

          6. กฎหมายว่าด้วยสิทธิในที่ดิน  

ในสมัยสุโขทัยมีกฎหมายที่จะคุ้มครองและรับรองในทรัพย์ แต่ก่อนมีที่ดินที่รกร้างว่างเปล่ามีอยู่ทั่วไป ถ้าผู้ใดบุกเบิกหักล้างถางพงจนเป็นสวนหมาก สวนผลไม้ ผู้นั้นก็ย่อมมีสิทธิในที่ดินนั้น

 

          7.กฎหมายเกี่ยวกับการลักพา  7.1 เมื่อผู้คนหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรือน หรือวัดวาอารามให้นำตัวส่งคืน มีบทลงโทษปรับไหมวันละหมื่นพัน ไปจนถึง 5 วัน ถ้าพ้น 8 วัน ไม่นำส่งให้ลงโทษประดุจทรัพย์สินของท่าน   7.2 บ้านผู้ใดมีขโมยไปอาศัยหรือไปหา ให้เจ้าของบ้านพิจารณาว่าเป็นขโมยหรือไม่ ถ้าทราบว่าขโมยของมาให้จับตัวหรือยึดทรัพย์สินนั้นไว้  

 7.3 เจ้าของทรัพย์ไล่ขโมยไปถึงบ้านตน เจ้าของทรัพย์ร้องขอให้ช่วยจับกุม ถ้าเจ้าของบ้านไม่ช่วยจะมีความผิด ให้ทำโษโดยให้ท่านให้ชดใช้หนี้สินที่ขโมยเอามาจากเจ้าทรัพย์ให้หมด

 

 

 

จัดทำโดย : นาย รณชัย ไข่มุกข์ เลขที่ 2 .4/1  ^^

แหล่งอ้งอิง : http://www.geocities.com/m6_7_mp/new_page_9.htm

 

รูปภาพของ silavacharee

Innocent  จัดหน้าให้ดีกว่านี้  อ่านแล้วเวียนหัว 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์