“รางวัลมหิดล” จดสิทธิบัตรครั้งแรกในโลก [5 มิ.ย. 51 - 04:46]

รูปภาพของ ssspoonsak

“รางวัลมหิดล” จดสิทธิบัตรครั้งแรกในโลก [5 มิ.ย. 51 - 04:46]
 
ศ.คลินิก ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551 ว่า ในปีนี้มีผู้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเลิศ คือ ศ.นพ.สัญญา สุขพณิชนันท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ส่วนรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง มีดังนี้ สาขาการวิจัย ได้แก่ ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จากผลงานวิจัยเรื่อง “ระบาดวิทยาของโรคโลหิตจางอะพลาสติกในประเทศไทย” และ ผศ.ดร.พญ.ปริษฎี  อวิรุทธ์นันท์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลวิจัยเรื่อง “บทบาทของโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่และโปรตีนคอมพลิเมนต์ ต่อการรั่วของผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก” สาขาการประดิษฐ์ ได้แก่ ดร.กิติกร จามรดุสิต งานประดิษฐ์เรื่อง “การพัฒนาพลาสติกให้ทนแรงกระแทกสูงและแผ่นอะคริลิกใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และ ผศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา งานประดิษฐ์ เรื่อง “ชุดเครื่องวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์”

ทั้งนี้   ดร.กิติกรกล่าวถึงสิ่งประดิษฐ์เรื่อง “การพัฒนาพลาสติกให้ทนแรงกระแทกสูงและแผ่นอะคริลิกใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ว่า ผลวิจัยนี้นำไปสู่การผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนซึ่งมีน้ำหนักเบาให้กับทหารและตำรวจที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และล่าสุดได้จดสิทธิบัตรแผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหน ซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกใสทนแรงกระแทกสูงไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดฟันจากเดิมเสียค่าใช้จ่าย 3-4 หมื่นบาทจะลดลงเหลือ 8-9 พันบาทเท่านั้น

ส่วนงานประดิษฐ์เรื่อง “ชุดเครื่องวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์” ผศ.ดร.ดวงใจกล่าวว่า ชุดเครื่องวัดดังกล่าวเป็นขนาดพกพา SG-Kit ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ ครั้งแรกในโลกและจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และอนาคตอันใกล้นี้ ทีมงานก็กำลังคิดประดิษฐ์เครื่องเซนเซอร์เอทานอล เพื่อติดตั้งในรถยนต์ทั่วไปให้ สามารถปรับเครื่องกลในรถให้เหมาะสมกับการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E-20 หรือ E-85 ได้.
 
 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content_education.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์