!!O_o~เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 16~o_O!!

รูปภาพของ msw6613

          

 

         

1. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสสัมพันธ์กับกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระได้อย่างไร ?

          Tongue outในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส แอลลีนที่เป็นคู่กันในเซลล์ร่างกายจะแยกจากกันไปสู่เซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ นำไปสู่การตั้งกฎแห่งการแยก (Law of Segregation) และยีนแต่ละคู่จะแยกออกจากันและมีการรวมกลุ่มกันเซลล์สืบพันธุ์อย่างอิสระ นำไปสู่การตั้งกฎแห่งการเลือกกลุ่มอย่างอิสระ (Law of Independent Assortment)

\thaigood\รูปภาพ1 

 

 

2. หนูตัวหนึ่งสร้างสเปริ์มชนิด aBCDE ผสมกับเซลล์ไข่ชนิด abcDe จงหาจีโนไทป์ของลูกที่เกิดจากการปฏิสนธิ และลูกมีโอกาสสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่ชนิด อะไรบ้าง ?                  

 Tongue outหนูตัวผู้สร้างสเปิร์มชนิด aBCDE ผสมกับเซลล์ไข่ abcDe จะได้ลูกที่จีโนไทป์ aaBbCcDDEe  เมื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์จะได้ 8 ชนิด  คือ aBCDE aBCDe aBcDE aBcDe abCDE abCDe abcDE abcDe ซึ่งหาได้จากวิธีต่อไปนี้

3. หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตาบอดสี เมื่อแต่งงานกับชายตาปกติ    3.1 ลูกชายจะมีโอกาสเป็นโรคตาบอดสีหรือไม่
           ลูกชายจะได้รับยีนควบคุมลักษณะตาบอดสีมาจากแม่จึงมีโอกาสเป็นโรคตาบอดสี ร้อยละ 100
    3.2 ลูกสาวจะเป็นโรคตาบอดสีหรือเป็นพาหะ
           ลูกสาวได้รับยีนควบคุมลักษณะตาบอดสีมาจากแม่ฝ่ายเดียว จึงเป็นพาหะทุกคน หรือ ร้อยละ 100

 

4. ในการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ทำได้ยากกว่าในพืช จงให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุใด ?
     เป็นเพราะว่าคนมีช่วงชีวิตแต่ละชั่วรุ่นยาวนาน และจำนวนของลูกหลานที่เกิดขึ้นมีจำนวนไม่มากพอ ทำให้การควบคุมการทดลองเป็นไปได้ยาก จึงทำนายการเปลี่ยนแปลงของลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ไม่ดี

5. ชายคนหนึ่งมีฟันเป็นสีน้ำตาล แต่งงานกับหญิงที่มีฟันสีขาว มีลูกสาว 4 คน ทุกคนมีฟันสีน้ำตาล และมีลูกชาย 3 คน ทุกคนมีฟันสีขาว ต่อมาลูกชายทุกคนไปแต่งงานกับหญิงฟันสีขาว ลูกทุกคนมีฟันสีขาว ส่วนลูกสาวคนหนึ่ง (ก) ในจำนวน 4 คน แต่งงานกับชาย (ข) ที่มีฟันสีขาว มีลูกทั้งหมด 4 คน เป็นลุกสาว 2 คน คนหนึ่งมีฟันสีน้ำตาล อีกคนหนึ่งมีฟันสีขาว และลูกชาย 2 คน คนหนึ่งมีฟันสีน้ำตาล และอีกคนหนึ่งมีฟันสีขาว    5.1 จงเขียนสายพันธุประวัติของครอบครัวนี้
           สายพันธุประวัติของครอบครัวนี้อาจเป็นดังนี้

 

 

5.2 การถ่ายทอดลักษณะสีฟันของคนในครอบครัว ถูกควบคุมด้วยยีนเด่น หรือ ยีนด้อย และยีนมีตำแหน่งอยู่ที่โครโมโซมชนิดใด ?
          ลักษณะฟันเป็นสีน้ำตาลควบคุมด้วยยีนเด่น และยีนมีตำแหน่งอยู่ที่โครโมโซม X

    5.3 ถ้าลูกชายมีฟันสีน้ำตาลที่เกิดจาก ก และ ข ไปแต่งงานกับหญิงฟันสีน้ำตาล ซึ่งพ่อมีฟันสีขาว โอกาสที่จะมีลูกชายเป็นฟันสีขาวคิดเป็นอัตราส่วนเท่าใด ?
           กำหนดให้ B แทนยีนควบคุมลักษณะฟันสีน้ำตาล และ b แทนยีนควบคุมลักษณะฟันสีขาว
           ลูกชายของ ก. และ ข. มีฟันสีน้ำตาล จะมีจีโนไทป์เป็น XBY แต่งงานกับหญิงฟันสีน้ำตาล ซึ่งมีพ่อฟันสีขาว จึงมีจีโนไทป์เป็น XBXb เนื่องจากได้รับยีน Xb มาจากพ่อ ลูกที่เกิดขึ้นมีลักษณะสีของฟันดังนี้
           ลูกสาวมีฟันสีน้ำตาลร้อยละ 100
           ลูกชายมีฟันสีน้ำตาล : ฟันสีขาว เท่ากับ 1  : 1 หรือร้อยละ 50 ดังนี้

              ลูกชายมีฟันสีขาวในอัตราส่วน 1/4 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์