การก่อตั้งกรุงสุโขทัย

รูปภาพของ sila15722

ประวัติศาสตร์สมัยสุโขไทย

สิ่งที่แนบมา

                         การก่อตั้งอาราจักรสุโขทัย

         การตั้งสุโขทัยจากหลักฐานที่รุ้มาก้อได้ตั้งขึ้นช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๘ อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำน่านเเละได้ขยายตัวไปทางด้านตะวันตกบริเวณลุ่มแม่น้ำปิงและทิศตะวันออกบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสัก ซึ้งจากจารึกหลักที่ ๒ ของวัดศรีชุม ในจังหวัดสุโขทัย พูดถึงการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของชุมชนลุ่มแม่น้ำยม และลุ่มแม่น้ำน่าน และประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ซึ่งสันนิฐานว่าเป็นการขยายเมือง โดยที่รวบรวมเมืองเป็นเมืองคู่ เรียกในศิลาจารึกว่า “นครสองอัน” เเละผลประโยชน์ของการรวมเมืองเนี้ยก้อคือจะได้รวมทรัพยากรของสองอันเพื่อที่จะได้อุดมสมบูรณ์ พ่อขุนผาเมืองน้ำอยุ่ในจารึกว่ากษัตริย์ขอมในสมัยนั้น ซึ่งสันนิฐานว่า คือพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔ – ๑๗๖๑) ได้ยกราชธิดาคือ “นางสุขรมหาเทวี” ให้ เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีพร้อมทั้งพระราชทางเครื่องราชูปโภค คือพระขรรค์ชัยศรีและพระนามเฉลิมพระเกียรติว่า “ศรีอินทราทิตย์ หรือ ศรีอินทรบดินทราทิตย์” อาณาเขตในสมัยพ่อขุนศรีนาวนำถม สันนิษฐานว่า ครอบคลุมถึงเมืองฉอด (เมืองสอด) ลำพูน พิษณุโลก ซึ้งก้ออาจจะไม่กว้างขว้างเท่าไรนักและอำนาจสมัยขอมในการควบคุมก้อไม่มั่นคง แต่ละเมืองคงเป็นอิสระดูเเลปกครองตัวเอง เมืองต่างๆก้อเปนเหมือนญาติเเละมีไมตรีต่อกัน เมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมสิ้นพระชนม์ ก้อเกิดความวุ่นวายจากขอมที่จะเข้ามายึดครอง อาจจะเปนเจ้าเมืองลำพง เพราะได้มีชื่ออยุ่ไนจารึก รวมถึงที่จะยึดศรีสัชนาลัย และเมืองใกล้เคียงไว้ได้ พ่อขุนผาเมือง พระสหาย(พ่อขุนบางกางหาว)เเละเจ้าเมืองใกล้เคียงได้รวมกำลังกันปราบปรามจนได้ชัยชนะ พ่อขุนบางกลางหาวยึดได้เมืองศรีสัชนาลัย ส่วนพ่อขุนผาเมืองเข้ายึดเมืองสุโขทัย จากนั้น พ่อขุนผาเมืองได้มอบเมืองสุโขทัยให้แก่พ่อขุนบางกลางหาวพร้อมทั้งพระนามที่กษัตริย์ขอมเคยแต่งตั้งให้ตนเอง คือ “ศรีอินทรบดินทราทิตย์” ดังนั้น พ่อขุนบางกลางหาว จึงได้ครองราชย์ที่เมืองสุโขทัย เเละได้มีพระนามว่า “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” เป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงอีกด้วย ส่วนพ่อขุนผาเมืองได้กลับไปครองเมืองราดดังเดิม หลักฐานในศิลาจารึกยังบอกอีกว่า หลังสมัยพ่อขุนรามคำแหงฯ เมืองต่าง ๆ ในอาณาเขตของสุโขทัยได้แยกตัวเป็นอิสระ ไม่ยอมรับอำนาจสุโขทัยอย่างที่ตนเอง(พ่อขุนรามคำเเหง)ยังมีชีวิตอยู่ ดังข้อความในในศิลาจารึกหลักที่ ๓ ศิลาจารึกนครชุม จังหวัดกำแพงเพชรว่า “บ้านเมืองขาด…หลายบั้น หลายท่อนแชว หลายบั้นหลายท่อน ดังเมืองพ… นกเป็นขุนหนึ่งเมืองคนที พระบาง หาเป็นขุนหนึ่ง เมืองเชียงทองหาเป็นขุนหนึ่ง…”  ซึ้งความเเตกเเยกนี้อาจจะมาจากการปกครองหลังพ่อขุนรามคำเเหงไม่มั่นคง เเข็งเเรงก้อเป็นได้ เมืองต่างๆๆเมืองพี่เมืองน้องก้อเเยกออกปกครองตัวเองไม่ขึ้นเเก่ไค เมืองที่แข็งเเรงพากันแยกตัวเป็นอิสระ เช่นเมืองนครศรีธรรมราช และเมืองหงสาวดี

         อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาประมาณ ๒๐๐ ปีเศษ ( พ.ศ. ๑๗๖๒–๑๙๘๑) ภายหลังจึงตกอยู่ใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยา และถูกรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา)

จัดทำโดย นายไตรรัตน์  เผือกผาสุข  ม.4/1  เลขที่ 4

เอกสารอ้างอิง  http://61.19.145.8/student/web42106/502/502-4546/www2.html

รูปภาพของ silavacharee

Kiss

รูปภาพของ silavacharee

Innocent  ให้เปลี่ยนสีตัวอักษร ด้วย เพราะอ่านแล้วเวียนหัว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์