มรภ.เชียงราย รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย(มรภ.เชียงราย) ได้เปิดหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

-หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  สาขาบริหารการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

2.สำหรับสาขาวิชาชีพครู ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า/ใบประกอบอาชีพครูในปัจจุบันโดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ปฏิบัติงานสอนอยู่

ระดับปริญญาโท

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย  สาขาวิจัยและพัฒนาสังคม  สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

-หลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต  สาขาการแพทย์แผนไทย  สาขาการแพทย์พื้นบ้าน  สาขาการแพทย์ทางเลือก

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาการสอนวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

ระดับปริญญาเอก

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค

-หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต  สาขาการแพทย์แผนไทย  สาขาการแพทย์พื้นบ้าน  สาขาการแพทย์ทางเลือก

คุณสมบัติผู้สมัคร

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2551

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-5377-6026 หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://grad.ricr.ac.th

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104083 แล้วส่ง  SMS  มาที่  4264444)

ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 378 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์