ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครป.โท 2 หลักสูตร

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2551

หลักสูตรที่เปิดรับ

-หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต      สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

2.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

กรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์

            เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2551

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2312-6300 ต่อ 1518  (บัณฑิตวิทยาลัย) หรือต่อ 1161 หรือ 1171

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104085 แล้วส่ง  SMS  มาที่  4264444)

            ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 378 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์