.:: ll ภ า ษ า เ ก า ห ลี ll ::. ,,พยัญชนะ สระ เบื้องต้น

รูปภาพของ kjn05013

  .:: ll ภ า ษ า เ ก า ห ลี  ll ::. 

---พยัญชนะ สระ เบื้องต้น----


พยัญชนะนิดเดียวเอ งง จำให้ได้ล่ะ~! >.<
                  ㄱ อ่านว่า คีหย็อก = ค,ก 
                  ㄴ อ่านว่า นีอึน = น 
                  ㄷ อ่านว่า ทีกึด = ท,ด 
                  ㄹ อ่านว่า รีอึล  = ร,ล
                  ㅁ อ่านว่า มีอึม = ม 
                  ㅂ อ่านว่า พีอึบ = พ,บ
                  ㅅ อ่านว่า ชีอด = ซ (ช**)
                  ㅇ อ่านว่า อีอึง = อ,ง 
                  ㅈ อ่านว่า ชีอึด = ช,จ
                  ㅊ อ่านว่า ชี่อึด = ช่ เสียงหนัก
                  ㅋ อ่านว่า คี่อึก = ค่ เสียงหนัก
                  ㅌ อ่านว่า ที่อึด = ท่ เสียงหนัก
                  ㅍ อ่านว่า พี่อึบ = พ่ เสียงหนัก 
                  ㅎ อ่านว่า ฮีอึด = ฮ


             ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ จะมีสองเสียง เช่น ㄱ = ค,ก แทนเสียง ค เมื่อพยัญชนะ ㄱ อยู่พยางค์แรกของคำ
      แทนเสียง ก เมื่อพยัญชนะ ㄱ อยู่พยางค์ที่สองเป็นต้นไป


 **ออกเสียง ช เมื่อㅅประสมกับสระอีและสระเสียงควบกล้ำ"ย" และ "ว" นอกนั้นออกเสียง ซ


              นอกจากนั้นยังมีพยัญชนะซ้อนอีก 5 ตัว คือ


                             ㄲ ซังกีหย็อก(쌍기역) = ก่ เสียงหนัก 
               ㄸ ซังดีกึด(쌍디귿) = ต
               ㅃ ซังบีอึบ(쌍비읍) = ป
               ㅆ ซังชีอด(쌍시옷) = ซ่ เสียงหนัก
               ㅉ ซังจีอึด = จ เสียงหนัก

 

สร้างโดย: 
llll ด.ญ. ศุภิสรา โตไพรศรี llll [[MadamKwon]]

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์