ม.นเรศวร รับป.โท หลักสูตรไทย-นานาชาติ

 

ศูนย์วิทยบริการ-กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร(มหาวิทยาลัยรัฐ) จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551  

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทย)

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ สาขาวิชาพลังงานทดแทน

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

หลักสูตรนานาชาติ (Dual degree ม.นเรศวร ร่วมมือกับ southern cross university, australia สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน)

-การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ ( MITHM-Master of International Tourism and Hotel Management)

-บริหารธุรกิจ ( M.B.A.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์  www.nubkk.nu.ac.th

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104088 แล้วส่ง  SMS  มาที่  4264444)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 378 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 175 คน กำลังออนไลน์