จุฬาฯ รับนิสิตป.โท บริหาร

 

                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551

                หลักสูตรที่เปิดรับ

                -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.Executive รุ่นที่ 24  รับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551

                -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. English Program รับถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2551

                คุณสมบัติผู้สมัคร (M.B.A. Executive)

                1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง (ไม่จำกัดสาขา)

                2.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 8 ปี ไม่ต้องนับหลังจบปริญญาตรี นับถึงวันแรกของการสมัครสอบสัมภาษณ์

                3.ตำแหน่งการทำงานเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป

                4.อายุ 30 ปีขึ้นไป

                5.ในกรณีที่ทำธุรกิจส่วนตัว จะต้องแนบใบจดทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ไม่ต้องสอบข้อเขียน)

                ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2218-5717-9

                (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104480  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

                ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 388 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 176 คน กำลังออนไลน์