TACTUS Design award 2009

บริษัท แทคทุส จำกัด หนึ่งในผู้นำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของไทย ที่ให้ความสำคัญกับการดีไซน์ที่โดดเด่นและทันสมัย ประกอบการใช้งานอย่างคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่สู่สังคมไทยในอนาคต โดยมุ่งสร้างนักออกแบบคุณภาพที่มีมุมมอง และแนวคิดใหม่ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาผู้สนใจงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้มีเวทีสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบอย่างเต็มที่และเข้าใจถึงกระบวนการทำงานด้านการออกแบบอย่างแท้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างอิสระและยังทำให้นิสิต นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการออกแบบให้กับนิสิตนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ภายใต้โครงการ TACTUS Design award 2009 “Inspiration to the real world” โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ Trendy men style และ IT product for Gen Y

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซค์แทคทุส www.tactusproduct.net หรือรับเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานแทคทุส อาคารบางกอกโคด ผู้สนใจสามารถยืนยันการสมัครโดยการแฟตซ์ เอกสารการสมัครกลับมาที่บริษัท แทคทุส จำกัด Fax: 02-212-3796 หรือจะมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท แทคทุส จำกัด อาคารบางกอกโคด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ากรุงธนบุรี วิทยาเขตสาทร โทร. 02-675-5890 วันสุดท้ายในการรับใบสมัครวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00–12.00 น.


โดย ryo นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์