I-TIM มืออาชีพการโรงแรม-ท่องเที่ยว

          สาขาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว นับว่ากำลังเป็นสาขายอดนิยมที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสาขาที่มีผลตอบแทนสูง ได้พบปะผู้คนมากมายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสายงานที่ทำรายได้เข้าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในขณะนี้อีกด้วย ในฉบับนี้จึงนำข้อมูล และหลักสูตรของสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอย่างแพร่หลายมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ให้น้อง ๆ ได้รู้จักกัน
          สถาบัน I-TIM หรือโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ สถาบันที่เปิดสอนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวหลักสูตรอินเตอร์แห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งโดยอดีตผู้ว่าการคนแรกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พันเอกสมชาย หิรัญกิจ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยใช้หลักสูตรการปฏิบัติงานแบบสวิตเซอร์แลนด์ และทฤษฎีการบริหารจัดการแบบสหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 41 (กรกฎาคม 2551) ในหลักสูตรต่อไปนี้

          หลักสูตร 2 ปี (วุฒิบัตร) 
        
  สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนครบทุกแผนกเกี่ยวกับการโรงแรม การท่องเที่ยว และสายการบิน โดยจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกแผนก และยังได้เรียนวิชาด้านบริหารจัดการควบคู่กันไปอีกด้วย 
          หลักสูตรแบ่งเป็นการเรียน 5 เดือน ฝึกงานในสถานที่จริง 5 เดือนสลับกัน โดยสถานที่ฝึกงานจะเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวทั่วประเทศ บริษัทนำเที่ยว และสายการบิน โดยมีความพิเศษตรงที่ ในปีที่ 2 นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานในต่างประเทศได้ โดยที่ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงานของประเทศนั้น ๆ ซึ่งนับว่าสูงมาก และเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกด้วย นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการเรียนต่อในต่างประเทศ ใช้เวลาอีกเพียง 1 ปี ถึง 1 ปีครึ่งเท่านั้น เนื่องจากสถาบันด้านการโรงแรมในต่างประเทศ ใช้หลักสูตรคล้ายคลึงกับสถาบัน I-TIM เกือบทุกสถาบัน
          หลักสูตร 1 ปี (ประกาศนียบัตร)
         
รับนักศึกษาที่จบการศึกษาขั้นต่ำ ตั้งแต่อนุปริญญาตรี ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป โดยในหลักสูตรนี้จะมีให้เลือก 2 สาขา ดังนี้
          -สาขาอาหาร และเครื่องดื่ม ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้เรียน และลงมือปฏิบัติจริง ในแผนกครัว (ครัวยุโรป) การบริการในภัตตาคาร และการผสมเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังได้เรียนวิชาด้านการบริหารจัดการโรงแรมอย่างครบครัน และแบ่งเป็นการเรียนที่สถาบัน I-TIM 5 เดือน ฝึกงานในโรงแรม 5 ดาวในประเทศไทย 5 เดือน
          -สาขาการจัดการห้องพัก จะเน้นการเรียนการสอนไปที่วิชางานบริการส่วนหน้า (Front Office) และงานแม่บ้าน ซึ่งจะเรียนทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีด้านบริหารจัดการโรงแรมเช่นเดียวกับสาขาอาหารและเครื่องดื่ม และแบ่งหลักสูตรเป็นการเรียน 5 เดือน ฝึกงาน 5 เดือนเช่นเดียวกัน

          จากการสำรวจบุคลากรในสายงานธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ ไม่ว่าจะเป็นในโรงแรม 5 ดาว รีสอร์ต บริษัทนำเที่ยว หรือสายการบิน มีศิษย์เก่าของสถาบัน I-TIM ที่ประสบความสำเร็จอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับผู้บริหาร เนื่องจากนักศึกษาของสถาบัน I-TIM เป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษา และทำงานได้จริงตั้งแต่เรียนจบ ซึ่งเป็นรูปแบบผู้สำเร็จการศึกษาที่หายาก ทั้งในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทยปัจจุบัน
          น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเรียน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบัน I-TIM ซอยรามคำแหง 50 โทร.0-2732-0170-3 กด 0 E-mail :
info@i-tim.ac.th www.i-tim.ac.th

          ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 378 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์