สุดยอด Online M.B.A. มหาวิทยาลัยฟลอริดา

          การเรียนการสอนหลักสูตร M.B.A. เป็นที่นิยมในกลุ่มนักธุรกิจ ซึ่งสมัครเรียนหลักสูตรนี้ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ  ปัจจุบันก็มีการเรียนการสอนหลักสูตร M.B.A. ผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
          หลักสูตรเรียนทางไกลที่เปิดสอนครอบคลุมวิชาการด้านสุขภาพ ธุรกิจ การศึกษาทางไกล ศิลปศาสตร์ ระบบสารสนเทศ และการบัญชี ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นความรู้ที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดงานอย่างมาก
          คนที่กำลังสนใจเรียนหลักสูตรนี้ ควรพิจารณาตัวเลือกทั้งในแง่ของคุณภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนของตลาดการศึกษา ซึ่งก้าวเข้าสู่โลกไซเบอร์สเปซ ให้ความสะดวกและประหยัดยิ่งขึ้น การจัดอันดับหลักสูตรจากความนิยมหรือคุณภาพการศึกษา เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้การตัดสินใจเลือกง่ายขึ้น
         
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นิตยสาร The Economist รายงานว่า หลักสูตร M.B.A. ดีที่สุดในโลกตกเป็นของโรงเรียนธุรกิจ the Hough Graduate School of Business ของมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) 
          ถือเป็นการสำรวจหลักสูตรเรียนทางไกลครั้งแรก ซึ่งสำรวจโดย the Economist Intelligence Unit (EIU) โดยพิจารณาจากเนื้อหา คุณภาพนักศึกษา และวิธีการเรียนทางไกล ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปรกติ
          หลักสูตร Online M.B.A. ของที่นี่มีการเรียนการสอนแบบทีมเวิร์ค นักศึกษาและผู้สอนมีมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดระยะเวลาที่เรียน การเลกเชอร์ออนไลน์ การเรียนจากสื่อทันสมัยหลายรูปแบบ มีห้องสมุดเฉพาะสำหรับหลักสูตร M.B.A. ให้ประโยชน์ทั้งการศึกษาค้นคว้าด้านการเรียนหรือแนวทางประกอบอาชีพ
          หลักสูตร Online M.B.A. เปิดสอนเมื่อปี ค.ศ.1999 เริ่มต้นด้วยนักศึกษาเพียง 24 คน จนถึงปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเรียนมากขึ้น อัตราการแข่งขัน 3:1 สัดส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษา 99%
          มหาวิทยาลัยฟลอริดาเปิดสอนหลักสูตร Online M.B.A. ระยะเวลา 2 ปี จำนวนรับ 59 คน และระยะเวลา 1 ปี จำนวนรับ 65 คน
          การเรียนการสอนเป็นรูปแบบทางไกลทั้งหมด แต่นักศึกษาทุกคนต้องมาพักอยู่ที่วิทยาลัย 1 สัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อจะได้พบปะกับเพื่อนนักศึกษาและผู้สอน โดยวันแรกจะเข้าชั้นเรียนเดิมก่อน เป็นคอร์สอำลา วันที่สองจึงพบกับเพื่อนร่วมชั้นใหม่ และอาจารย์คนใหม่ เป็นคอร์สปฐมนิเทศ
          มหาวิทยาลัยฟลอริดาก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1853 เปิดสอนครั้งแรกมีนักศึกษาเพียง 102 คน ปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 46,000 คนแล้ว จัดเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 5 อันดับแรกของสหรัฐ
          สถานที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวาง 2,000 เอเคอร์ ประกอบด้วยห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ กว่า 900 อาคาร และหอพักที่รองรับนักศึกษาจำนวน 7,000 คน
         
Internet (Flexible) M.B.A. เป็นหลักสูตรเรียนทางไกล     ออนไลน์หลักสูตรแรก ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จัดสอนโดยโรงเรียนธุรกิจที่ได้การรับรองวิทยฐานะ การเรียนการสอนใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก้าวหน้าและทันสมัยที่สุดเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์เรียนรู้แบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ซึ่งเรียนรู้เข้าใจง่ายด้วยตนเอง
          เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิ Master of Business Administration มีศักดิ์ศรีเทียบเท่าโปรแกรม M.B.A. ในชั้นเรียนปรกติของมหาวิทยาลัยฟลอริดา
          Internet 2-Year Program เป็นหลักสูตรเรียน 2 ปี สำหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกมาเข้าชั้นเรียน การเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นสูง นักศึกษาและผู้สอนสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตและอีเมล์
          เปิดภาคเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลา 27 เดือน (48 หน่วยกิต) แบ่งออกเป็น 7 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 4 เดือน ระหว่างนั้นต้องเดินทางมาพักอยู่ในมหาวิทยาลัยทุกปลายภาคเพื่อสอบไล่และสอบวิทยานิพนธ์ รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์
          คุณสมบัติ (โดยเฉลี่ย) ของนักศึกษาหลักสูตร Internet (Flexible) M.B.A. มีอายุประมาณ 31 ปี มีประสบการณ์การทำงานมาไม่ต่ำกว่า 8 ปี ผลสอบ GMAT:632 และเกรดเฉลี่ย 3.2
          นักศึกษาโปรแกรมอินเทอร์เน็ตจะได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและ iPod  ราคารวมอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้ว จำเป็นต้องใช้งานตลอดจนเรียนจบหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยจะจัดอบรมเรื่องซอฟต์แวร์ การใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรมต่าง ๆ
          ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 39,500 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 1.34 ล้านบาท ทางมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มค่าเล่าเรียนแต่ละปี
          เงินจำนวนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าเครื่องบิน หรือค่าที่พักในโรงแรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสั่งจองให้ในนามของนักศึกษา โดยนักศึกษาจ่ายค่าห้องเอง
         
สำหรับหลักสูตรระยะ 1 ปี หรือ Internet MBA 1-Year Program เปิดรับผู้ที่เรียนจบด้านธุรกิจ มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี เปิดภาคเรียนเดือนมกราคม ระยะเวลา 16 เดือน มาพักที่มหาวิทยาลัยรวม 5 สัปดาห์ทุกปลายภาค
          ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 1.19 ล้านบาท
         
สอบถามรายละเอียดที่
          Florida M.B.A. Programs
          University of Florida
          134 Bryan Hall
          PO Box 117152
          Gainesville, FL  32611-7152 U.S.A.
          Tel. : +1 352.392.7992 Fax : +1 352.392.8791
          E-mail :
floridamba@cba.ufl.edu
          www.ufl.edu

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104115 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

          ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 378 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์