ประเภทของเครื่องดนตรีสากล

ประเภทของวงดนตรีสากลมนุษย์เรารู้จักเคาะ ตี และนำสิ่งต่างๆ มาเป่าให้เกิดเสียง แล้ววิวัฒนาการให้เป็นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ขึ้นมาใช้จนถึงปัจจุบัน
วงดนตรีที่เกิดขึ้นในศตวรรษต้นๆ จนถึงปัจจุบันมีลักษณะต่างกันไป เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงก็มีจำนวนและชนิดต่างกันตามสมัยนิยม ดังต่อไปนี้

1. วง แชมเบอร์มิวสิค (Chamber Music) เป็นลักษณะการผสมวงในราชสำนักหรือผสมวงเล่น    ในห้องโถงเป็นลักษณะของวงแบบง่ายๆ ตามปกติมีนักดนตรี 2 ถึง 9 คน จะมีชื่อต่างกันไปตามจำนวนผู้บรรเลง มีชื่อเรียกดังนี้
* ดูโอ (Duo) ผู้บรรเลง 2 คน
* ทริโอ (Trio) ผู้บรรเลง 3 คน
* ควอร์เทท (Quaret) ผู้บรรเลง 4 คน
* ควินเท็ท (Quinter) ผู้บรรเลง 5 คน
* เซ็กส์เทท (Sextet) ผู้บรรเลง 6 คน
* เซบเทท (Septet) ผู้บรรเลง 7 คน
* อ็อคเทท (Octet) ผู้บรรเลง 8 คน
* โนเนท (Nonet) ผู้บรรเลง 9 คน

2. วงดุริยางค์ (Orchestra) จะประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มเครื่องสาย กลุ่มเครื่องเป่าทองเหลือง กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ และกลุ่มเครื่องตีประกอบจังหวะ บรรเลงเป็นแนวๆ อาจแบ่งได้หลายขนาดตามจำนวนผู้บรรเลงดังนี้
2.1 วงดุริยางค์ซิมโฟนี (Symphony Orchester) เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 กลุ่ม ดังที่กล่าวมาแล้ว และแบ่งออกเป็นวงขนาดเล็กได้ คือ
- (Small Orchestra) มีนักดนตรีประมาณ 40-60 คน
- (Medium Orchestra) มีนักดนตรีประมาณ 60-80 คน
- (Full Orchestra) มีนักดนตรีประมาณ 8880-100 คน
2.2 วงดุริยางค์ประกอบการแสดงอุปรากรและละคร มีนักดนตรีประมาณ 60 คน
2.3 วงดุริยางค์เชมเบอร์ (Chamber Orchestra) มีนักดนตรีประมาณ 2-9 คน

3.วงเครื่องสาย (String Band) มีเครื่องดนตรี 2 ประเภทคือ เครื่องสายที่ใช้ดีด และเครื่องตีประกอบจังหวะ คือ กีตาร์ แบนโจ แมนโดลิน และเบส ส่วนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะใช้ กลองชุดหรือกลองแจ๊ส

4. วงแตรวง (Brass Band) มีเครื่องดนตรีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เครื่องทองเหลือง (Brass Instrument) และเครื่องประกอบจังหวะ ใช้สำหรับเดินนำกระบวนสวนสนาม ตำรวจ ทหาร มี (Drum Mayer) คอยกำกับ

5. วงโยทวาทิต (Military Band) มีลักษณะคล้ายกับวงแตรวง มีเครื่องดนตรี 3 ประเภทใหญ่ คือ เครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องเป่าลมไม้ และเครื่องตีประกอบจังหวะ มี (Drum Mayer) คอยกำกับ และให้สัญญาณ

6.วงแจ๊ส (Jazz Band) มีจุดกำเนิดมาจากพวกผิวดำชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟฟริกัน (พวกนิโกร)
แห่งเมืองนิวออร์ลีน สหรัฐอเมริกา เป็นการเล่นแสดงสดๆ ไม่มีโน้ต เป็นการบรรเลงในแนวสร้างสรรค์ในรูปแบบ Improvisation คือผู้บรรเลงจะคิดทำนองเพลงขึ้นมาเองให้เกิดความครึกครื้น สนุกสนาน เร้าอารมณ์ ใช้ผู้บรรเลงประมาณ สมาน 3-5 คน

7.วงคอมโบ (Combo Band) เป็นวงขนาดเล็ก สำหรับเมืองไทยวงคอมโบจะมุ่งบรรเลงโดยมีการขับร้องประกอบเป็นส่วนใหญ่ นิยมนำไปบรรเลงตามห้องอาหาร ใช้เครื่องดนตรี ทรัมเปท แซกโซโฟน เปียโน เบส กีตาร์ กลองชุด และขาดไม่ได้คือ กลองทอมบา บองโก ทัมบูลีน 8. วงสตริงคอมโบ(String Combo ) เป็นวงที่เกิดขึ้นมาใหม่ สะดวกในการขนย้าย ประกอบด้วย กีตาร์เบส กีตาร์คอร์ด กีตาร์โซโล และกลองชุด ถ้านำออร์แกนมาผสม เรียกว่า ชาร์โด(Shadow ) 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 332 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr14313