ประเภทของเครื่องดนตรีสากล

ประเภทของวงดนตรีสากลมนุษย์เรารู้จักเคาะ ตี และนำสิ่งต่างๆ มาเป่าให้เกิดเสียง แล้ววิวัฒนาการให้เป็นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ขึ้นมาใช้จนถึงปัจจุบัน
วงดนตรีที่เกิดขึ้นในศตวรรษต้นๆ จนถึงปัจจุบันมีลักษณะต่างกันไป เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงก็มีจำนวนและชนิดต่างกันตามสมัยนิยม ดังต่อไปนี้

1. วง แชมเบอร์มิวสิค (Chamber Music) เป็นลักษณะการผสมวงในราชสำนักหรือผสมวงเล่น    ในห้องโถงเป็นลักษณะของวงแบบง่ายๆ ตามปกติมีนักดนตรี 2 ถึง 9 คน จะมีชื่อต่างกันไปตามจำนวนผู้บรรเลง มีชื่อเรียกดังนี้
* ดูโอ (Duo) ผู้บรรเลง 2 คน
* ทริโอ (Trio) ผู้บรรเลง 3 คน
* ควอร์เทท (Quaret) ผู้บรรเลง 4 คน
* ควินเท็ท (Quinter) ผู้บรรเลง 5 คน
* เซ็กส์เทท (Sextet) ผู้บรรเลง 6 คน
* เซบเทท (Septet) ผู้บรรเลง 7 คน
* อ็อคเทท (Octet) ผู้บรรเลง 8 คน
* โนเนท (Nonet) ผู้บรรเลง 9 คน

2. วงดุริยางค์ (Orchestra) จะประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มเครื่องสาย กลุ่มเครื่องเป่าทองเหลือง กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ และกลุ่มเครื่องตีประกอบจังหวะ บรรเลงเป็นแนวๆ อาจแบ่งได้หลายขนาดตามจำนวนผู้บรรเลงดังนี้
2.1 วงดุริยางค์ซิมโฟนี (Symphony Orchester) เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 กลุ่ม ดังที่กล่าวมาแล้ว และแบ่งออกเป็นวงขนาดเล็กได้ คือ
- (Small Orchestra) มีนักดนตรีประมาณ 40-60 คน
- (Medium Orchestra) มีนักดนตรีประมาณ 60-80 คน
- (Full Orchestra) มีนักดนตรีประมาณ 8880-100 คน
2.2 วงดุริยางค์ประกอบการแสดงอุปรากรและละคร มีนักดนตรีประมาณ 60 คน
2.3 วงดุริยางค์เชมเบอร์ (Chamber Orchestra) มีนักดนตรีประมาณ 2-9 คน

3.วงเครื่องสาย (String Band) มีเครื่องดนตรี 2 ประเภทคือ เครื่องสายที่ใช้ดีด และเครื่องตีประกอบจังหวะ คือ กีตาร์ แบนโจ แมนโดลิน และเบส ส่วนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะใช้ กลองชุดหรือกลองแจ๊ส

4. วงแตรวง (Brass Band) มีเครื่องดนตรีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เครื่องทองเหลือง (Brass Instrument) และเครื่องประกอบจังหวะ ใช้สำหรับเดินนำกระบวนสวนสนาม ตำรวจ ทหาร มี (Drum Mayer) คอยกำกับ

5. วงโยทวาทิต (Military Band) มีลักษณะคล้ายกับวงแตรวง มีเครื่องดนตรี 3 ประเภทใหญ่ คือ เครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องเป่าลมไม้ และเครื่องตีประกอบจังหวะ มี (Drum Mayer) คอยกำกับ และให้สัญญาณ

6.วงแจ๊ส (Jazz Band) มีจุดกำเนิดมาจากพวกผิวดำชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟฟริกัน (พวกนิโกร)
แห่งเมืองนิวออร์ลีน สหรัฐอเมริกา เป็นการเล่นแสดงสดๆ ไม่มีโน้ต เป็นการบรรเลงในแนวสร้างสรรค์ในรูปแบบ Improvisation คือผู้บรรเลงจะคิดทำนองเพลงขึ้นมาเองให้เกิดความครึกครื้น สนุกสนาน เร้าอารมณ์ ใช้ผู้บรรเลงประมาณ สมาน 3-5 คน

7.วงคอมโบ (Combo Band) เป็นวงขนาดเล็ก สำหรับเมืองไทยวงคอมโบจะมุ่งบรรเลงโดยมีการขับร้องประกอบเป็นส่วนใหญ่ นิยมนำไปบรรเลงตามห้องอาหาร ใช้เครื่องดนตรี ทรัมเปท แซกโซโฟน เปียโน เบส กีตาร์ กลองชุด และขาดไม่ได้คือ กลองทอมบา บองโก ทัมบูลีน 8. วงสตริงคอมโบ(String Combo ) เป็นวงที่เกิดขึ้นมาใหม่ สะดวกในการขนย้าย ประกอบด้วย กีตาร์เบส กีตาร์คอร์ด กีตาร์โซโล และกลองชุด ถ้านำออร์แกนมาผสม เรียกว่า ชาร์โด(Shadow ) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 176 คน กำลังออนไลน์