ไปเรียนแถบคันไซ มหาวิทยาลัยเกียวโต

          สำเนียงคันไซเป็นสำเนียงที่นิยมกันในหมู่ดาราตลกญี่ปุ่น คล้ายกับการพูดเหน่อที่เป็นโลโก้ของล้อต๊อก ศิลปินตลกอาวุโสในบ้านเรา ถูกต้องแล้ว...คราวนี้จะพาไปท่องเที่ยวแถบคิงคิที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าคันไซ หรือด่านตะวันตก
          ภูมิภาคคันไซเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญหลายแห่ง เช่น เมืองโอซากาที่เป็นศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ เมืองเกียวโตและนาราซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าที่มีการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญของญี่ปุ่น  รวมถึงโกเบที่เป็นเมืองท่าสำคัญของญี่ปุ่นด้วย
          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีทะเลสาบบิวะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของเมืองเกียวโตทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นแหล่งเลี้ยงหอยมุกด้วย
          เมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย มีชื่อด้านการทำผ้าไหมและผ้าแพร  วังคิงคะคุจิที่สร้างจากทองคำหรือวัดเณรน้อยอิคคิวซัง 
          ปราสาทนิโยที่สร้างขึ้นเป็นที่อยู่ของโชกุนโทกุงาวะ รวมทั้งพระราชวังนิโนมารุ และซากพระราชวังฮอนมรุ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก
          วัดคิโยมิสุที่มีศาลาไม้หลังใหญ่บนหน้าผา สร้างโดยไม่ใช้ตะปูสักตัว มองลงไปเห็นเมืองเกียวโตไกลสุดลูกหูลูกตา  ในวัดมีบ่อน้ำแร่สามสาย เชื่อว่ากินแล้วจะสมองดี สุขภาพดี นักท่องเที่ยวคนญี่ปุ่นต่อคิวรอกันยาวเหยียด
          บ้านเมืองเกียวโตมีเสน่ห์มากสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศเก่า ๆ ชอบดูสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น แถวนี้ยังบริการรถลากอยู่เลย มีโรงละครที่แสดงรำโชว์ของเกอิชาเป็นวัฒนธรรมขึ้นชื่อของที่นี่ ผสมผสานกับอาคารตึกใหญ่ทันสมัย ร้านอาคาร ห้างสรรพสินค้า และร้านของที่ระลึกตลอดสองข้างทาง
         
เมืองเกียวโตเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) หรือเรียกว่า เกียวได เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 2 ของญี่ปุ่น เป็นสถาบันตัวอย่างที่มีการยอมรับทั่วโลกด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและความสำเร็จด้านการวิจัย
          ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1897 สมัยแรกใช้ชื่อว่า Kyoto Imperial University เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะแรก สองปีต่อมาตั้งคณะกฎหมายและแพทยศาสตร์ มีการขยายตัวและก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง
          จุดเด่นของมหาวิทยาลัยเกียวโตอยู่ที่การวิจัย จนเป็นที่กล่าวขานว่า มหาวิทยาลัยเกียวโตคือสวรรค์ของการวิจัยอย่างแท้จริง  มหาวิทยาลัยได้ตั้งสถาบันวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ของตับอ่อนเพื่อรักษาคนไข้โรคตับอักเสบ และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรคเอดส์ 
          ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับรางวัลโนเบลถึง 5 คน ในสาขาฟิสิกส์ 3 ครั้ง สาขาเคมี 1 ครั้ง และสาขาแพทยศาสตร์ และชีวเคมี 1 ครั้ง
          มหาวิทยาลัยเกียวโตยังได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการหลายด้าน ทั้งวรรณกรรม โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม สังคมวิทยาและอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
          จนถึงปัจจุบันจำนวนนักศึกษามากกว่า 22,700 คน ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยดีที่สุดอันดับต้น ๆ ในเอเชีย  มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยของไทยหลายสถาบัน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          คณะวิชาแบ่งเป็น 10 คณะ สอนด้านอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์  การศึกษา กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์
          มหาวิทยาลัยเกียวโตเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ เป็นที่ยอมรับระดับโลก ขณะเดียวกันก็ให้อิสระเสรีภาพของนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 เราต้องการคนที่มีความรู้ลึกในสาขาวิชาเฉพาะ และต้องการคนที่ความเข้าใจความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ในระดับนานาชาติเป็นอย่างดีอีกด้วย
          วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีด้วยกัน 3 แห่ง คือ วิทยาเขตโยชิดะ เป็นวิทยาเขตใหญ่ มีจุดเด่นที่หอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ของอาคารวิจัยทันสมัย
          วิทยาเขตอุจิเคยเป็นฐานทัพมาก่อน ตอนนี้เป็นที่ตั้งสถาบันวิจัยและศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยเกียวโต มีอาคารทดลองขนาดใหญ่ที่วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและพลังงาน บริเวณแถบนี้ร่มรื่นและเงียบสงบมาก
          วิทยาเขตคัตสึระเป็นแหล่งศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และสนเทศศึกษา
          ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอายุมากกว่า 100 ปี มีหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวบรวมอยู่กว่า 880,000 รายการ มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และบริการคอมพิวเตอร์ทันสมัย โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย Kyoto University Hospital สำหรับนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดและการวิจัยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ซึ่งถือว่าเป็นมือหนึ่งในด้านนี้
         
สอบถามข้อมูลได้ที่
          Foreign Student Division
          Yoshida-Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
          Tel. : +81 -75-753-2543
          Fax: +81 -75-753-2562
          E-mail:
ryugaku78@mail.adm.kyoto-u.ac.jp
          www.kyoto-u.ac.jp

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104114 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

          ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 378 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์