การเพาะเห็ดนางฟ้า

รูปภาพของ sss27067

การเพาะเห็ดนางฟ้า

 

         เห็ดนางฟ้ามีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม เห็ดทั้งสองชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ (family) เดียวกัน    ชื่อ "เห็ดนางฟ้า" เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในเมืองไทย คนไทยบางคนเรียกว่าเห็ดแขก เนื่องจากมีผู้พบเห็นเห็ดนี้ครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย พบขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม้เนื้ออ่อนที่กำลังผุ ในแถบเมืองแจมมู (Jammu) บริเวณเชิงเขาหิมาลัย ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer
 
          เห็ดนางฟ้าถูกนำไปเลี้ยงในอาหารวุ้นเป็นครั้งแรกโดย Jandaik ในปี ค.ศ. 1947 ต่อมา Rangaswami และ Nadu แห่ง Agricultural University, Coimbattore ในอินเดียเป็นผู้นำเชื้อบริสุทธิ์ของเห็ดนางฟ้าเข้ามาฝากไว้ที่ American Type Culture Collection (ATCC) ในอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1975 ได้ทราบว่าประมาณปี ค.ศ. 1977 ทางกองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้นำเชื้อจาก ATCC เข้ามาประเทศไทยเพื่อทดลองเพาะดู ปรากฏว่าสามารถเจริญได้ดี
 
          อีกสายพันธุ์หนึ่ง เป็นเห็ดที่มีผู้นำเข้ามาจากประเทศภูฐาน มาเผยแพร่แก่นักเพาะเห็ดไทย ได้มีการเรียกชื่อเห็ดนี้ว่า เห็ดนางฟ้าภูฐาน มีหลายสายพันธุ์ซึ่งชอบอุณหภูมิที่แตกต่างกัน บางพันธุ์ออกได้ดีในฤดูร้อน บ้างพันธุ์ออกได้ดีในฤดูหนาว เป็นที่นิยมมาเพาะเป็นการค้ากันมาก
 
          ลักษณะของดอกเห็ดนางฟ้า มีลักษณะคล้ายกับดอกเห็ดเป๋าฮื้อ และดอกเห็ดนางรม เมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดเป๋าฮื้อ ดอกเห็ดนางฟ้าสีจะอ่อนกว่า และมีครีบอยู่ชิดกันมากกว่า เห็ดนางฟ้าสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนานได้หลายวัน เช่นเดียวกับเห็ดเป๋าฮื้อ เนื่องจากเห็ดชนิดนี้ไม่มีการย่อตัวเหมือนกับเห็ดนางรม ด้านบนของดอกจะมีสีนวลๆ ถึงสีน้ำตาลอ่อน ในอินเดียดอกเห็ดมีขนาดตั้งแต่ 5 - 14 เซนติเมตร และจะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 30 - 120 กรัม เห็ดนางฟ้ามีรสอร่อย เวลานำไปปรุงอาหารจะมีกลิ่นชวนรับประทาน เห็ดชนิดนี้สามารถนำไปตากแห้ง เก็บไว้เป็นอาหารได้ เมื่อจะนำเห็ดมาปรุงอาหาร ก็นำไปแช่น้ำเห็ดจะคืนรูปเดิมได้
 

วงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้า
 
          วงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้าก็เป็นแบบเห็ดทำลายไม้ทั่ว ๆ ไป คือมีชีวิตอยู่ข้ามฤดูอัตคัด ด้วยคลามีโดสปอร์ในท่อนไม้ พอถึงฤดูชุ่มชื้นก็งอกออกมาเป็นเส้นใย แล้วสร้างดอกเห็ดขึ้น ปล่อยสปอร์ลอยไป สปอร์งอกเป็นเส้นใยแล้วเจริญไปบนอาหารจนสร้างดอกเห็ดอีก วนเวียนไปอย่างนี้
 
          เห็ดนางฟ้าเติบโตดีที่ pH. 5 - 5.2 (คือเป็นกรดเล็กน้อย) อุณหภูมิที่เหมาะมากต่อเส้นใยคือ 32 องศาเซลเซียส และสร้างดอกเห็ดได้ดีที่ 25 องศาเซลเซียส เส้นใยสีขาวจัด มีความสามารถเชื่อมต่อเส้นใยได้ดี ใช้น้ำตาลในแง่ของอาหารคาร์โบไฮเดรตได้ดีกว่าพวก โพลีแซคคาไรค์ หรืออาหารซับซ้อน

วงจรชีวิตเห็ดนางฟ้า

          1. ดอกเห็ดนางฟ้าเมื่อโตเต็มที่จะสร้างสปอร์บริเวณครีบ โดยการปล่อยสปอร์เมื่อแก่ออกเป็นระยะ ๆ
          2. เมื่อดอกเห็ดปล่อยสปอร์ออกมาแล้ว สปอร์ก็ปลิวไปตามกระแสลม
          3. เมื่อสปอร์ปลิวไปตกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก็จะงอกออกมาเป็นเส้นใยขั้นต้นมี 1 นิวเคลียส
          4. เส้นใยขั้นที่ 1 เมื่อเจริญเต็มที่แล้ว ก็จะมารวมตัวกัน ซึ่งอาจมาจากต่างสปอร์กัน การรวมตัวของเส้นใยขั้นที่ 1 จะเป็นการเชื่อมกันแล้วถ่ายทอดนิวเคลียสมาอยู่ในเซลเดียวกัน กลายเป็นเส้นใยขั้นที่ 2
          5. หลังจากเส้นใยขั้นที่ 1 รวมตัวกันเป็นเส้นใยขั้นที่ 2 แล้ว ก็จะเจริญเติบโตและสร้างเส้นใยเห็ดแทนเส้นใยขั้นที่ 1 อย่างรวดเร็วบนอาหาร
          6. เมื่อเส้นใยขั้นที่ 2 เจริญบนอาหารและโตเต็มที่แล้ว จะสะสมอาหารแล้วรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อสร้างดอกเห็ดต่อไป
          7. ดอกเห็ดนางฟ้าที่เกิดจากการรวมตัวของเส้นใยเห็ดขั้นที่ 2

ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า
 
          การเพาะเห็ดนางฟ้ามีระบบการผลิตแยกชัดเจนได้เป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
             1) การผลิตเชื้อวุ้น
             2) การทำหัวเชื้อเห็ด
             3) การผลิตเชื้อถุงหรือก้อนเชื้อ
             4) การเพาะให้เกิดเป็นดอกเห็ด
 
          การลงทุนจะมากในขั้นตอนที่ 1 - 3 ส่วนขั้นที่ 4 คือการผลิตดอกเห็ด จะทำขนาดเล็กใหญ่เท่าใดก็ได้    ไม่ต้องลงทุนมาก หรือจะดัดแปลงจากโรงเรือนอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว และที่วางอยู่มาใช้ได้ และในขั้นตอนนี้ ผู้ที่ต้องการเพาะจะทำครบทุกขั้นตอนเลยก็ได้ หรืออาจจะทำเป็นบางขั้นตอน เช่น จะทำเฉพาะหัวเชื้อเห็ด โดยการนำก้อนเชื้อที่ทำสำเร็จรูปแล้วมาเปิดออก รดน้ำให้เกิดดอกเห็ดเลยก็ได้ ซึ่งระบบการตั้งฟาร์มเห็ด ได้รับการแนะนำให้ทำเป็นขั้น ๆ ดังต่อไปนี้
 
          1. เริ่มเรียนรู้วิธีการกินเห็ด    เราจะทำธุรกิจเห็ดต้องกินเห็ดเก่ง ต้องปรุงอาหารจากเห็ดหลายชนิด ทำให้อร่อยด้วย สามารถแนะนำผู้ซื้อเห็ดไปปรุงเองได้อย่างมั่นใจ เช่นนี้ทำให้เราพร้อมต่อการขายเห็ด
          2. ผลิตดอกเห็ดขาย    90% ของฟาร์มเห็ดที่ทำอยู่เริ่มจากวิธีนี้ โดยทำโรงเรือนขนาดย่อมๆ เพื่อใช้เพาะเอาดอกเห็ด ซื้อถุงเชื้อจากฟาร์มมาผลิตดอก โดยหาความชำนานและความรู้ไปเรื่อยๆ จนเชี่ยวชาญ ขั้นนี้อย่าเพิ่งลงทุนทำถุงเชื้อเอง ให้ซื้อถุงเชื้อจากฟาร์มที่ทำขายดีกว่า เริ่มจากน้อยๆ ทยอยทำได้เห็ดมาก็นำไปขายตลาด ขายเองหรือส่งแม่ค้าก็ได้ ขยายตลาดดอกเห็ดเพิ่มมากขึ้นไปเป็นลำดับ จนตลาดใหญ่ขึ้นและสม่ำเสมอดีแล้วจึงคิดผลิตถุงเชื้อ แต่ถ้าตลาดไปไม่ได้ก็หยุดแค่นั้นไม่ขาดทุนมาก
          3. ผลิตถุงเชื้อเห็ด    ถ้าตลาดรับซื้อเห็ดและถุงเชื้อมากพอ จึงตั้งหน่วยผลิตถุงเชื้อได้ แต่ถ้าคำนวณว่าซื้อถุงถูกกว่าผลิตเองก็ไม่ควรทำ ควรไปดูฟาร์มทำถุงเชื้อหลาย ๆ ฟาร์ม แล้วมาคำนวณว่าเครื่องมือและวิธีการแบบใดดีที่สุด เตรียมการเอาคนคุมงานไปฝึกงานในฟาร์ม หรือติดต่อจ้างคนชำนาญในฟาร์มเก่ามาทำฟาร์มใหม่ ขั้นตอนนี้ก็ควรซื้อเชื้อข้าวฟ่าง ยังไม่ควรทำเอง การลงทุนขนาดเล็กจะใช้หม้อต้มไอน้ำต่างหาก (สตีมเม่อร์) แล้วต่อท่อมาอบถุงขี้เลื่อยในอีกหม้อต่างหาก ถ้างานนี้มากขึ้นเรื่อยๆ จนเห็นสมควร แล้วค่อยผลิตเชื้อข้างฟ่างและซื้อวุ้นต่อไป
          4. ผลิตเชื้อวุ้นและเชื้อข้าวฟ่าง    เริ่มทำเมื่องานฟาร์มมีขนาดใหญ่มาก สำหรับระยะ 1 - 2 ปี ที่ผ่านมานั้น  ถ้ายังไม่ทำเชื้อวุ้นและเชื้อข้าวฟ่างมาก่อน ก็ไม่ควรทำขึ้นใหม่ มีผู้ทำขายมากอยู่แล้ว ซื้อเขาใช้ดีกว่า นอกจากจะห่างไกลซื้อยากจริงๆ แล้วต้องใช้มากจึงค่อยทำ

ที่มารูปภาพ : http://www.bloggang.com/data/fattysingto/picture/1159664010.jpg

สร้างโดย: 
นางสาวสิริพร ทรัพย์อำนวยพร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณมากครับที่เอาความรู้ดี ๆ มาฝากกันครับ

ฟร์ามเห็ดเพชรัตน์

ผลิตเครื่องกำเหนิดไอน้ำราคาถูก(สตีมเมอร์)

เครื่องผสมอุปกรณ์ทำเห็ดหัวเชื้อ

แนะนำการเพาะเห๊ดให้ประสพความสำเร็จ

0855351345   0864410800

จ.พิจิตร

เพาะเห็ดอยู่ฉะเชิงเทราครับมีก้อนเชื่อเห็ดขายครับก้อนละ7บาทครับก้อนเต็มสามารถเปิดใด้เลยครับ   รับฟึกอบรมทำเห็ดครับตั้งแต่ทำหัวเชื่อวุ้น  หัวเชื่อข้าวฟ่าง  ทำก้อนเชื่อ   อยู่แปดริ้วครับ  สนใจติดต่อ  0847801731    ฟาร์มเห็ดแม่ประเทื่องครับ

เนรมิตรฟาร์มเห็ด ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน สนใจติดต่อ หนึ่ง 08 18627983  นิด 08 68433590  อยู่พนัสนิคม ชลบุรี

 

ฟาร์มเห็ดศิริพร   ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน Smileหลังบิ๊กซี บางใหญ่ Smile


บ้านรัตนาธิเบศร์ ต. บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี


โทร 02-921-1299 ,087-165-1118 ,081-868-8715


E-mail: siriponfarmhed@hotmail.com

Embarassedขอบคุณที่ให้ความรู้นะค่ะCoolเนื้อหาดีมากWinkที่ให้ความรู้เรื่องเห็ด

ตอนนี้กระแสการบริโภคเห็ด กำลังมาแรงมาก ถ้าใครสนใจต้องการเพาะเห็ดขาย หรือไว้บริโภค

สามารถติดต่อได้ที่ เนรมิตรฟาร์มเห็ด  อยู่พนัสนิคม ชลบุรี   หนึ่ง 0818627983 นิด 0868433590

ยินดีให้คำแนะนำ

 

ผมอยากเพาะเห็ดขายแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย จึงอยากได้ความรู้ด้านนี้ไม่ทราบว่ามีใครแนะนำได้บ้างครับ ผมอยู่ จ.ระยองครับ

มีก้อนเห็ดนางฟ้าจำหน่ายในราคาถูก   สามารถนำไปเปิดดอกได้ทันที   พร้อมบริการส่งให้ถึงที่ในจังหวัดพังงาและจังหวัดไกล้เคียง

สนใจโทร  080 6925166  โกเทพ ตะกั่วป่า

มีก้อนเห็ดนางฟ้า  ที่มีคุณภาพดี  จำหน่ายในราคาถูก  โทร  0806925166   พังงา 

อาหารสุขภาพเกี่ยวกับเห็ด

อีกเมนูหนึ่งที่น่ารับประทาน ขอแนะนำ คือ เห็ดหยอง ที่ทำมาจากเห็ดนางฟ้าภูฐาน อร่อยมาก มีคุณค่าทางอาหาร

ขอคำแนะนำได้ที่เนรมิตรฟาร์มเห็ด  ที่ฟาร์มมีจำหน่ายทั้งดอกเห็ด และก้อนเชื้อเห็ด

สนใจติดต่อ หนึ่ง 08 1862 7983 หรือ นิด 08 1910 1252

อยู่ขอนแก่นครับ ช่วยพี่สาวขายก้อนเชื้อเห็ด นางฟ้ นางรม ขอนขาว ฮังการี ฯลฯ ราคาก้อนละ 6 บาท (ส่งฟรีเฉพาะตัวอำเภอเมือง)มีประสบการณ์ตรงทำเห็ดเป็นอาชีพ นานกว่า 20 ปี  สนใจขอคำปรึกษาได้ทุกวัน ที่สวนเห็ดสุจิตตราบ้านโกทา หรือเข้าชมภาพได้ที่ suriyatukcom.spaces.live.com หรือโทรมาที่ 0816709678 , 0879291910

แม่บ้านผมอยากเพาะเห็ดนางฟ้าไว้กินเองหรือทำเป็นธุระกิจเล็กแต่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลย และแหล่งซื้อเชือ ให้คำปริกษา ที่อยู่ในจังหวัดระยองมีมัย กรุณาให้คำแนะนำผมด้วยครับ

น่าสนใจดีครับ ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

ผมอยากทราบว่ามีตลาดที่ไหนบ้างครับ หรือว่าใครที่จะรับซื้อเห็ดทุกชนิดได้วันละ300/กก/วันได้บ้างครับ ผมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอ ศรีมโหสถ ต.โคกปีบ 25190 ......เพราะว่าผมมีเห็ดจำนวนมากครับ เเละมีที่ไหนบ้างที่สามารถตรวจเช็คราคาได้วันต่อวัน
เเละมีใครบ้างที่ผลิตเชื้อก้อนเห็ดราคาถูกที่สุด คุณภาพดี หรือเชิญเพื่อนช่วยเเนะนำด่วนเลยนะครับ เรามีฟาร์มใหญ่
ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ
ต.โคกปีบ
อ.ศรีมโหสถ
จ.ปราจีนบุรี
25190
081-1619935
boyby007@gmail.com

อยู่ อ.แกลง จ. ระยองค่ะ อยากเพาะเห็ดขายโดยจะชื้อก้อน มาเปิดก่อนคะ ขอที่มีคุณภาพนะค่ะ สนใจ เห็ดนางฟ้าสีน้ำตาล กับ เห็ดขอน ไครมีความรู้ ขอเป็นนิพาน หน่อยนะคะ อยากทราบคนขายด้วยค่ะ ราคาต่อก้อน+คุณภาพ ดีค่ะ wa.wa_2512@hotmail.com (ที่บ้านมีโรงเรือนแล้วคะแต่เป็นหลังคากระเบื้อง พื้นเป็นปูนค่ะ พอจะใช้ในการเปิดดอกได้ป่าวคะ) ขอบคุณ ล่วงหน้าค่ะ สำหรับ ท่านที่ไห้ความรุ้ค่ะ

ความรู้ทั้งนั้นเลย ขอบคุณครับ

จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด ภูฐาน และ ฮังการี
เชื่อเดินเต็มก้อน ซื้อไปเปิดก้อน 4-5 วันเก็บดอกจำหน่ายได้เลยครับ
จำหน่ายราคาก้อนละ 8 บาทรวมค่าขนส่งแล้ว

สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 081-456-6724 หรือ
E-mail : thaimushroom09@gmail.com

อยากทราบว่าที่จังหวัดขอนแก่น มีที่ไหนบ้างที่จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด ท่านใดทราบกรุณาแจ้งแหล่งจำหน่ายด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

อยู่ จ.หนองบัวลำภูครับ ไม่ทราบว่ามีแหล่งจำหน่ายเชื่อที่ใดใกล้ๆ บ้างครับ
อยากจะลองปลูกหาอาชีพเสริมครับ ถ้าทราบข้อมูลรบกวนส่งเมลแจ้งรายละเอียดที่
phomfoo11@hotmail.com ขอบคุณมากครับ

ฟาร์ม เห็ด ที่ สุราษฎร์ครับ จำหน่าย ก้อนเชื้อ เห็ด นางฟ้าภูฐาน นางรม เป๋าฮือ เชื้อเห็ดฟาง (ชนิดอื่นต้องสั่งทำครับ)
คุณเกียรติ 086-5415099

อยากทราบที่จำหน่าย ก้อนเชื้อ เพื่อเพาะเห็ดครับรวมทั่งราคาและรายละเอียด
เอาที่อยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ
กรุณาส่งมาที่เมล์ boonprako@hotmail.com

ที่ตะกั่วป่ามีก้อนเห็ดนางฟ้าขาย  สามารถที่จะนำไปเปิดดอกได้เลย  พร้อมบริการส่งให้ในราคาก้อนละ  8 บาท  (1000  ก้อนขึ้นไป)

ถ้ามารับเองก้อนละ 7 บาทครับ  สนใจโทรมาสั่งได้ครับ  080 6925166  เด็ก กัวปา นิ

ที่มีนบุรี ก็ก้อนเชื้อเห็ดขายนะ ครับ
ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน ก้อนละ 10 บาท (เดินยังไม่เต็ม) กรณีเดินเต็มแล้ว ก้อนละ 20 บาท
สนใจโทร 082 -4864363 โอเล่

ทำไมถึงเลือกอาชีพนี้แล้วในการที่ได้ทำอาชีพนี้มีอุปสรรคอะไรบ้างและประสบความสำเร็จได้อย่างไรค่ะ

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าและเห็ดต่างๆค่ะราคาหน้าฟาร์ม 6 บาท และรับสั่งทำตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ด เครื่องผสมขี้เลื่อย เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด ชื่อฟาร์มเห็ดยายฉิมค่ะ อยู่ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
การผลิตได้รับการถ่ายทอดจากสูตรของอาจาร์ยดีพร้อมค่ะ ก้อนเชื้อเห็ดอยู่ได้นานไม่ต่ำกว่า5-6 เดือน (จากการทำลองอยู่ได้นานสุด 8 เดือน) สนใจติดต่อได้ที่
089-062-7099,086-556-6154,084-003-2223 (คุณปิ๊ก) ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจค่ะ

ฟาร์มเห็ดพัทยา ขายก้อนเห็ด เต็มพร้อมเปิด ครับ สนใจดูได้ที่ www.pattaya-farm.com ยินดีให้คำปรึกษาครับ 080-0529101

เราเพาะเห็ดฟางเล็กๆ เป็นรายได้เสริมอยู่ใกล้ตัวเมืองแปดริ้ว เราก็เลยรับสั่งซื้อเชื้อเห็ดฟาง อาหารเสริม และอุปกรณ์ต่างๆ ถ้าใครต้องการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail นี้ค่ะ hnunana@windowslive.com

ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าและเห็ดต่างๆค่ะราคาหน้าฟาร์ม 6 บาท และรับสั่งทำตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ด เครื่องผสมขี้เลื่อย เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด ชื่อฟาร์มเห็ดยายฉิมค่ะ อยู่ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
การผลิตได้รับการถ่ายทอดจากสูตรของอาจาร์ยดีพร้อมค่ะ ติดต่อ 086-449-3145 และ086-5566-154 ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจค่ะ

ผลิตดอกเห็ดนางฟ้าและก้อนเชื้อจำหน่าย ราคาก้อนละ 6 บาท
ยินดีให้คำแนะนำ ท่านที่คิดจะประกอบอาชีพ ผลิตดอกเห็ดนางฟ้าเพื่อจำหน่าย
โดยผู้มีประสบการณ์ นับ 10 ปี สนใจติดต่อ ดาบตำรวจ กฤษฎา ฯ สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0814362552 E.mail cumsai04@hotmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์