ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี

ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีกรุงธนบุรี เป็นราชธานีของไทย ในช่วง พ.ศ. 2310 - 2325 มีที่ตั้ง ณ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เมืองธนบุรีเดิมหลังจาก