โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิคศาสตร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2552  (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)  โดยรับสมัครสอบ 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ผู้สมัครจะต้องศึกษาอยู่ชั้น ป. 1 – ป. 6  ในปีการศึกษา 2552  โดยนักเรียนชั้น ป. 1-3 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์และ/หรือวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 3    นักเรียนชั้น ป. 4-6 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์และ/หรือวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 6  และมีสัญชาติไทย  นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1  ของแต่ละวิชา จำนวนชั้นละ 1,000  คน  สสวท.  จะส่งเกียรติบัตร  และสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียน เพื่อศึกษานอกเวลาเรียน โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์     ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อรับรางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง  โดยคัดไว้ชั้นละ 100 คนต่อวิชา

 
ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2552 ณ โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่   ดูประกาศและรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th/genuis  หรือ โทร. 0-2392-4021 ต่อ 2202-2207


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์