เทคคนิคการพูด

รูปภาพของ sss26780

เทคคนิคการพูด
 

"ประณม ถาวรเวช สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์"

       มนุษย์เราติดต่อกันด้วยการสื่อสารแบบที่เรียกว่า “เจรจาพาที” คือมีภาษาพูด การพูด และน้ำเสียงในการพูดเป็นองค์ประกอบ นี่ยังไม่รวมถึงอวัจนภาษาหรือภาษาที่ไม่ได้เปล่งเสียง คือสีหน้า ท่าทาง และกาลเทศะอีกนะคะ ดังนั้นการพูดจาสื่อสารกัน จึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

       ครั้งนี้ขออนุญาตพูดถึงเฉพาะ “น้ำเสียง” เป็นประการสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ผู้พูดส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ระมัดระวังหรือคำนึง และส่วนมากก็มักจะเลือกจงใจ แสดงอารมณ์ที่ไม่ใช่เครื่องหมายบวกผ่านน้ำเสียงนี้เอง แม้คำพูดคำจาจะฟังเข้าหู ดูว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องอะไร แต่การสื่อสารแทรกผ่านน้ำเสียงนี่แหละค่ะ ที่บ่อยครั้งทำให้เกิดเรื่องขึ้น


น้ำเสียงสำคัญอย่างไร? 
          น้ำเสียงเป็น “สาร” (message) อย่างหนึ่งที่ถูก “สื่อ” (send) ออกไป ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แต่สำหรับผู้รับสารแล้ว สิ่งที่เรียกว่าน้ำเสียงนี้ไปถึงเครื่องรับของเขา และมันมีโอกาสถูกตีความร่วมไปกับการสื่อสารอื่นๆ ในแต่ละครั้งนั้นด้วย ดังนั้นหากมีน้ำเสียงที่ดี การตีความก็ทำให้ผู้รับรู้สึกดี แต่หากมีน้ำเสียงที่ส่อไปในทางลบหรือทางร้าย การสื่อสารครั้งนั้นๆ ก็มีสิทธิ์ถูกแปล ถูกเข้าหรือ หรือรู้สึกไปในทางที่ร้ายๆ ได้ ดังนั้นทุกครั้งที่มีการสื่อสารด้วยการพูด จงเลือกใช้น้ำเสียงที่เหมาะสม


น้ำเสียงที่เหมาะสมคืออะไร?
          น้ำเสียงที่เหมาะสมคือน้ำเสียงที่แสดงความเป็นมิตร เป็นกันเอง ไว้ใจได้ ไม่ประสงค์ร้าย ไม่ห้วน ไม่ประชดประชัน ไม่เย้ยหยัน ไม่เหน็บแนม ไม่ดัดจริต ไม่เสแสร้ง ไม่แปลกแปร่ง และไม่แปรปรวน
น้ำเสียงคืออารมณ์ของสิ่งที่พูด และคำที่พูด
หากเลือกใช้น้ำเสียงผิด ความหมายของคำหรือประโยคที่พูดก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เช่น “ขอบคุณค่ะ”


          หากพูดด้วยน้ำเสียงหวานๆ ผสานรอยยิ้ม คนที่ได้ยินก็จะรู้สึกว่าเราขอบคุณเขาอย่างจริงใจและรู้สึกซาบซึ้งต่อสิ่งที่เขาทำให้หรือช่วยเหลือ ผ่อนเบาอย่างจริงใจ แต่หากกระแทกเสียงในตอนท้าย และเปล่งเสียงอย่างห้วนสั้น ก็จะถูกตีความเป็นการประชดประชันได้ทันที เป็นต้น


คุณค่าของน้ำเสียงที่ดี
1.สร้างมิตร ลดศัตรู

2.สร้างความน่ารัก น่าเข้าใกล้ เป็นเสน่ห์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง

3.ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ

4.ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

5.มีความเป็นมืออาชีพ

6.มีโอกาสก้าวหน้าในชีวิต โดยเฉพาะทางด้านการงาน และความอบอุ่นแน่นแฟ้นของครอบครัว


การตรวจสอบ ฝึกฝน และนำน้ำเสียงที่ดีไปใช้ เฉพาะการตรวจสอบนั้น สามารถทำได้ทันทีและทำได้โดย
ก) สอบถามบุคคลรอบข้างว่า วิธีพูดจาของคุณ น้ำเสียงและสำเนียงในการพูดจาของคุณน่ารับฟังหรือไม่ น่าเชื่อถือหรือไม่ มีน้ำหนักหรือไม่ และน่ารำคาญ หรือมีข้อบกพร่องจนสมควรต้องปรับปรุงบ้างหรือไม่

ข) ตั้งเทปบันทึกเสียงการพูดคุยของคุณกับเพื่อนๆ หรือคนรอบตัว แล้วมานั่งเปิดฟังตามลำพัง ดูว่าหากคุณเป็นคนอื่น แล้วต้องนั่งฟังการพูดคุยของคนคนนี้ คุณมีความรู้สึกอย่างไรกับเขา

จากนั้นก็เข้าสู่การฝึกฝนเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดย
1.หากคุณเป็นคนพูดห้วนๆ สั้นๆ ก็จงทอดเสียงให้ยาวและนุ่มนวลขึ้น ลดการกระแทกกระทั้นของเสียงและการรวบคำ การพูดของคุณจะฟังดูอ่อนหวานและเป็นมิตรขึ้น

2.หากคุณเป็นคนพูดเสียงดัง พูดเหมือนตะโกน คำราม หรือแผดเสียง ขอให้พูดให้ช้าลง เบาลง ลดความพะวงว่าคนอื่นจะไม่สนใจสิ่งที่คุณพูดลงมาบ้าง แล้วมองหาจังหวะที่เหมาะสมเพื่อการพูด แทนที่จะเลือกใช้แต่เสียงดังๆ เพื่อช่วงชิงโอกาสในการพูดจากคนอื่น หรือเพื่อสร้างความน่าสนใจในตัวเอง

3.หากคุณเป็นคนเสียงใหญ่ ให้พูดให้ช้าลง ชัดถ้อยชัดคำ ไม่ต้องลงเสียงหนัก และยิ้มแย้มแจ่มใสให้มากขึ้น จะดูเป็นมิตรขึ้น และดูเป็นฝ่ายคุกคามน้อยลง

4.เมื่อโกรธหรือไม่พอใจ ไม่จำเป็นต้องกรี๊ด พูดจามึงมาพาโวย เอะอะ หรือทำเสียงเขียว เมื่อโกรธยิ่งต้องข่มกลั้นอารมณ์ ยิ้มน้อยๆ แล้วพูดในสิ่งที่จำเป็นต้องพูด ช้าๆ ชัดๆ ด้วยน้ำเสียงเรียบๆ หายใจลึกๆ เพื่อไม่ให้รู้สึกอึดอัดทั้งคนพูดและคนฟัง สบตากับผู้ฟังอย่างเป็นมิตร แล้วปิดการสนทนาอย่างนุ่มนวล

5.เมื่อจะออกคำสั่ง ใช้เสียงดังปานกลาง เพียงเพื่อให้ผู้รับคำสั่งได้ฟังอย่างชัดเจน ไม่ขาดตกบกพร่อง สื่อสารสิ่งที่ต้องการให้อีกฝ่ายปฏิบัติให้ชัดเจนและครบถ้วน มองเขาด้วยสายตาเป็นมิตร และด้วยท่าทีที่ผ่อนคลาย

6.หากคุณเป็นคนเสียงเล็ก พูดด้วยเสียงดังปานกลาง ช้าๆ ชัดๆ ไม่หนีบเสียง หรือดันลมที่ใช้เปล่งเสียงขึ้นจมูก พูดให้ฉะฉานเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือขึ้น คนเสียงเล็กๆ ไม่ควรพูดด้วยน้ำเสียงที่เขาเรียกกันว่า งุ้งๆ งิ้งๆ หรือเสียงเหมือนลูกแมวเมี้ยวๆๆๆ จุดด้อยของคนเสียงเล็กคือดูเป็นเด็ก ดูไม่น่าเชื่อถือ ขี้อ้อน และอ่อนแอ ต้องแก้จุดด้อยเหล่านี้ อย่าให้มีปรากฏในน้ำเสียง เมื่อไปประกอบกับมาด และสีหน้าท่าทาง จะดูน่าเชื่อถือขึ้น

7.หากคุณพูดไม่เก่ง อย่าเอาแต่คิดว่าฉันพูดไม่เก่ง คนเราที่จริงแล้วมีหน้าที่พูดจาเพียงแค่พอประมาณ ไม่ต้องพูดมากหรือเก็บออมถนอมเสียงราวกับกลัวว่าดอกพิกุลจะร่วง การพูดมีไว้เพื่อสื่อสารความคิด อารมณ์ และทำให้ธุระทั้งหลายที่ต้องเกี่ยวข้อง-สัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นลุล่วง เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเรา และเราเข้าใจผู้อื่น คือเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ดังนั้น ใครที่พูดจาเหมาะสมต่อการสื่อสารและสื่อสารได้ ก็ถือว่าเป็นคนพูดเก่งแล้วทั้งนั้น


หัวใจของการพูด
          ถึงที่สุดแล้ว หัวใจของการพูดก็คือเพื่อการสื่อสารเท่านั้นเอง จึงไม่จำเป็นต้องพูดให้มากกว่าที่ควรจะพูด หรือมากเกินกว่าที่คนฟังจะทนไหว ต้องพูดจริง ไม่มากไปกว่าความจริง เพราะมันจะกลายเป็นการโม้ คุยโว หรือกลายเป็นเท็จขึ้นมาทันที


         พร้อมกันนี้ต้องเข้าใจเป้าหมายของการพูดในแต่ละครั้งให้ชัด อ่านเป้าหมายให้ขาด แล้วพูดเพื่อให้ทุกฝ่ายบรรลุถึงเป้าหมายนั้น เช่น เมื่อไปสัมภาษณ์งาน เป้าหมายคือเพื่อแสดงตนเองอย่างน่าเชื่อถือ ดังนั้นการสัมภาษณ์งานส่วนใหญ่จึงมุ่งสอบทานความรู้ ทัศนคติ กิริยามารยาท บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ไหวพริบปฏิภาณ และการควบคุมอารมณ์ ผู้ถูกสัมภาษณ์ก็ย่อมมีเป้าหมายในการพูดและการแสดงออกเพื่อให้อีกฝ่ายประจักษ์ในคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ในตัวคุณเท่านั้น


         นอกเหนือจากการเข้าใจว่าหัวใจของการพูดคือการสื่อสาร และต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมาย สื่อสารให้พอเหมาะพอสมต่อการบรรลุเป้าหมายแล้ว ที่เหลือก็คือศิลปะของการพูด คือพูดให้น่าฟัง พูดให้น่าคบ พูดให้อีกฝ่ายเข้าใจ พูดให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดความรัก ให้เกิดมิตรภาพ ให้เกิดคุณค่า และเกิดความสามัคคีเท่านั้น

สร้างโดย: 
กาญจนาภรณ์ ไพรินทร์ชินกร ม.6-3 เลขที่ 21

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์