อาณาจักรสัตว์

รูปภาพของ msw8044

อาณาจักรสัตว์
 สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) พบทั้งในอหล่งน้ำจืด น้ำเค็มและบนบก มีรูปร่างแตกต่างกัน บางชนิดมีขนาดเล็กมากจนยากที่จะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ขณะที่สัตว์บางชนิด เช่น วาฬ มีลำตัวขนาดใหญ่มาก
 สัตว์ต่างๆ เหล่านี้ต่างมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกัน นักเรียนคิดว่าสัตว์มีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษกลุ่มใด

กำเนิดของสัตว์
 นักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่า สัตว์น่าจะมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 1,000 ถึง 580 ล้านปีที่ผ่านมา แต่พบหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์น้อยมาก อาจเป็นไปได้ว่าสัตว์ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆ น่าจะมีร่างการอ่อนนุ่ม ไม่มีโครงร่างแข็งแรงจึงไม่ปรากฏร่องรอยในซากดึกดำบรรพ์ แต่จะพบซากดึกดำบรรพ์จำนวนมากในช่วงเวลาประมาณ 540 ล้านปี ระหว่างปลายมหายุคพรีแคมเบรียนและตอนต้นของยุคแคมเบรียน โดยซากดึกดำบรรพ์ที่พบในยุคแรกๆ เป็นซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ในไฟลัมไนดาเรียที่เหมือนไฮดราในปัจจุบันและสัตว์ในไฟลัมมอลลัสคาที่มีลำตัวอ่อนนุ่มและจากหลักฐานต่างๆ สนับสนุนแนวความคิดที่ว่าสัตว์น่าจะมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษพวกแฟลเจลเลต
 จากวิวัฒนากานของสิ่งที่เกิดมาจนกระทั่งมีสัตว์จำนวนมากในปัจจุบัน นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ควรมีลักษณะอย่างไร


ภาพที่ 20-62 ลิ่นทะเล เป็นสัตว์ในไฟลัมมอลลัสคาโบราณ ที่ยังมีชีวิตอยู่


ลักษณะของสัตว์
 สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มยูคาริโอตที่มีหลายเซลล์ โดยเซลล์จะยึดและเกาะติดกันด้วยโปรตีนคอลลาเจน (collagen) สัตว์จะมีการเรียนรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้า รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวโดยการทำงานของเนื้อเยื่อประสาทและกล้ามเนื้อ ทำให้สัตว์สามารถดำรงชีวิตเป็นผู้บริโภคในระบบนิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรสัตว์
 ปัจจุบัน ได้จัดกลุ่มสัตว์ออกเป็นไฟลัมต่างๆ ดังภาพที่ 20-63

ภาพที่ 20-63 สายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรสัตว์

<!--pagebreak-->

จากภาพแสดงสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรสัตว์ มีเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มต่างๆ โดยพิจารณาลักษณะต่างๆ ของสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสารชีวโมเลกุล ดังภาพ
1. เนื้อเยื่อ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง ได้แก่ ฟองน้ำ และกลุ่มที่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง ซึ่งเป็นลักษณะของสัตว์ส่วนใหญ่
2. ลักษณะสมมาตร (symmetry) ของสัตว์แบ่งออกเป็น สมมาตรแบบรัศมี (radial symmetry) และสมมาตรแบบด้านข้าง (bilateral symmetry) ซึ่งพบในสัตว์ส่วนใหญ่ โดยมีร่างกายแบ่งออกเป็นสองซีกตามแนวระนาบแนวยาวที่เหมือนกันทุกประการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 93 คน กำลังออนไลน์