ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ wrk20601

  แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน
ชื่อโครงงาน……………………………………………………………
รายวิชา………………………………………………………
ชื่อผู้ทำโครงงาน
1…………………………………เลขที่ …………ชั้น ……………
2…………………………………เลขที่ …………ชั้น ……………
โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ...........................................................
ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่..... ปีการศึกษา ..........
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2. วัตถุประสงค์
.......................................................................................................
.......................................................................................................
3. หลักการและทฤษฎี
.......................................................................................................
.......................................................................................................
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
.......................................................................................................
.......................................................................................................
5. แผนปฏิบัติงาน
.......................................................................................................
.......................................................................................................
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.......................................................................................................
.......................................................................................................
7. เอกสรอ้างอิง
.......................................................................................................
.......................................................................................................

   ที่มา   http://www.lks.ac.th/kuanjit/s1.htm

 

                  ตัวอย่างโครงงาน

 1. 1.ชื่อโครงงาน : สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้น (Math for junior high school)
 2. 2.รายชื่อผู้เสนอโครงงาน นายสุปัญญา หว่องไพบูลย์ รหัสประจำตัว 453020070-8
  Mr Supunya Wongpaiboon Student-ID 453020070-8
 3. 3.นายณรงค์ พิมพะกัน รหัสประจำตัว 453020098-6
  Mr Narong Phimphagan Student-ID 453020098-6
 4. 4.อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : อ.รัศมี สุวรรณวีระกำธร ตำแหน่ง อาจารย์ระดับ 7
  หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. 5.หลักการและเหตุผล :
 6. อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีส่วนกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่มากขึ้นสถาบันการศึกษาทุกแห่งให้ความสนใจในเรื่องการประยุกต์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การเรียนการสอนในปัจจุบันจึงเปลี่ยนสภาพไปค่อนข้างมาก ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอประกอบ การเรียนการสอนทำให้ ปัจจุบันมีแหล่งความรู้เกิดขึ้นมากมาย การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องใช้เวลาน้อย เรียนรู้ได้เร็ว มีการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันด้วย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันตอบสนองต่อการประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

  ในปัจจุบันจึงได้มีการนำสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบอินเตอร์เน็ตเรียกว่า E-Learning ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล และทรัพยากรที่มีการจัดเตรียมไว้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการนำเสนอที่น่าสนใจ โดย E-Learning จะช่วยอำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนมีอิสระและความคล่องตัวในการเลือกเรียนในเรื่องที่ตนสนใจได้ทุกเวลาหรือ สถานที่ในการศึกษา สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดผู้เรียน หรือกับผู้สอน รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานความรู้ เพียงแค่ผู้เรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถต่อเข้า Internet สามารถเรียนผ่านระบบ E-Learning ได้แล้ว ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป้นวิชาพื้นฐานที่สำคัญเนื่องจากยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้เข้าใจง่าย

สมาชิกใหม่คะ

อยากขอตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะ

 

นี้คือตัวอย่าง โปรแกรมโครงงานคอมพิวเตอร์คะ (ตัวไม่สมบรูณ์)
โหลดเอาไปดูเป็นวิทยาทานและปรับปรุงพัฒนาต่อได้คะ
หรือใครมีร้านขายของชำเป็นของตัวเองอยากมีโปรแกรมก็โหลดเอาไปใช้ได้ฟรีคะนี้
คือ โปรแกรมขายร้าน AAAA ทำด้วย Access 2007      
 
  

http://depositfiles.com/files/9gepoe5i2 

 

หรือถ้าสนใจโปรแกรมอื่นๆ ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ทั้งรูปเล่มและโปรแกรมก็เข้าดูและดาวน์โหลดฟรีได้ที่

 

http://projectzeed.blogspot.com/ 

เชิญเข้าเยี่ยมชมได้นะครับเผื่อได้ idea ดีๆในการทำโครงงาน หรือ คิดหัวข้อ project ไม่ออกไปที่

http://projectzeed.blogspot.com/

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 148 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • flakesearly
 • nbr13942