ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ wrk20601

  แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน
ชื่อโครงงาน……………………………………………………………
รายวิชา………………………………………………………
ชื่อผู้ทำโครงงาน
1…………………………………เลขที่ …………ชั้น ……………
2…………………………………เลขที่ …………ชั้น ……………
โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ...........................................................
ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่..... ปีการศึกษา ..........
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2. วัตถุประสงค์
.......................................................................................................
.......................................................................................................
3. หลักการและทฤษฎี
.......................................................................................................
.......................................................................................................
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
.......................................................................................................
.......................................................................................................
5. แผนปฏิบัติงาน
.......................................................................................................
.......................................................................................................
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.......................................................................................................
.......................................................................................................
7. เอกสรอ้างอิง
.......................................................................................................
.......................................................................................................

   ที่มา   http://www.lks.ac.th/kuanjit/s1.htm

 

                  ตัวอย่างโครงงาน

 1. 1.ชื่อโครงงาน : สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้น (Math for junior high school)
 2. 2.รายชื่อผู้เสนอโครงงาน นายสุปัญญา หว่องไพบูลย์ รหัสประจำตัว 453020070-8
  Mr Supunya Wongpaiboon Student-ID 453020070-8
 3. 3.นายณรงค์ พิมพะกัน รหัสประจำตัว 453020098-6
  Mr Narong Phimphagan Student-ID 453020098-6
 4. 4.อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : อ.รัศมี สุวรรณวีระกำธร ตำแหน่ง อาจารย์ระดับ 7
  หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. 5.หลักการและเหตุผล :
 6. อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีส่วนกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่มากขึ้นสถาบันการศึกษาทุกแห่งให้ความสนใจในเรื่องการประยุกต์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การเรียนการสอนในปัจจุบันจึงเปลี่ยนสภาพไปค่อนข้างมาก ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอประกอบ การเรียนการสอนทำให้ ปัจจุบันมีแหล่งความรู้เกิดขึ้นมากมาย การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องใช้เวลาน้อย เรียนรู้ได้เร็ว มีการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันด้วย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันตอบสนองต่อการประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

  ในปัจจุบันจึงได้มีการนำสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบอินเตอร์เน็ตเรียกว่า E-Learning ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล และทรัพยากรที่มีการจัดเตรียมไว้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการนำเสนอที่น่าสนใจ โดย E-Learning จะช่วยอำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนมีอิสระและความคล่องตัวในการเลือกเรียนในเรื่องที่ตนสนใจได้ทุกเวลาหรือ สถานที่ในการศึกษา สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดผู้เรียน หรือกับผู้สอน รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานความรู้ เพียงแค่ผู้เรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถต่อเข้า Internet สามารถเรียนผ่านระบบ E-Learning ได้แล้ว ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป้นวิชาพื้นฐานที่สำคัญเนื่องจากยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้เข้าใจง่าย

สมาชิกใหม่คะ

อยากขอตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะ

 

นี้คือตัวอย่าง โปรแกรมโครงงานคอมพิวเตอร์คะ (ตัวไม่สมบรูณ์)
โหลดเอาไปดูเป็นวิทยาทานและปรับปรุงพัฒนาต่อได้คะ
หรือใครมีร้านขายของชำเป็นของตัวเองอยากมีโปรแกรมก็โหลดเอาไปใช้ได้ฟรีคะนี้
คือ โปรแกรมขายร้าน AAAA ทำด้วย Access 2007      
 
  

http://depositfiles.com/files/9gepoe5i2 

 

หรือถ้าสนใจโปรแกรมอื่นๆ ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ทั้งรูปเล่มและโปรแกรมก็เข้าดูและดาวน์โหลดฟรีได้ที่

 

http://projectzeed.blogspot.com/ 

เชิญเข้าเยี่ยมชมได้นะครับเผื่อได้ idea ดีๆในการทำโครงงาน หรือ คิดหัวข้อ project ไม่ออกไปที่

http://projectzeed.blogspot.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์