การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Gimp

รูปภาพของ ssspoonsak

การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Gimp

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  หลักการสร้างงานกราฟิก องค์ประกอบศิลป์  ทฤษฏีสี เทคนิควิธีการออกแบบกราฟิก การสร้างภาพกราฟิกพื้นฐาน  การปรับและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก

ปฏิบัติการสร้างและตกแต่งภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อออกแบบชิ้นงานได้อย่างมีจินตนาการและสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และมีทักษะการสร้างและตกแต่งภาพด้วยซอฟต์แวร์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกได้อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างและตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบและสร้างงานกราฟิกได้อย่างมีจิตสำนึกและ
    ความรับผิดชอบ

     

 

ศึกษาเนื้อหาทั้งหมด คลิกที่นี่

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

simple stats

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

สวัสดีครับ ผมชื่อ คุณัชญ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์