การฟ้อน

รูปภาพของ mbl19767

การฟ้อน
การฟ้อนคือการแสดงของชาวเหนือโดยมีลีลาอ่อนช้อยงดงามการฟ้อนจะฟ้อนไปตามจังหวะของดนตรี เครื่องดนตรีที่ใช้มักเป็นเครื่องดนตรีของพื้นเมืองเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสะล้อ ซึง กลองต่าง ๆ เป็นต้น ชาวอำเภอป่าแดดมักใช้ฟ้อนในงานสำคัญต่าง ๆ เช่นงานบุญงานทาน งานฉลอง งานรื่นเริง โดยการฟ้อนอาจแบ่งเป็นฟ้อนผู้หญิง ฟ้อนผู้ชาย 
ป้จจุบันผู้หญิงอาจฟ้อนของผู้ชาย ผู้ชายฟ้อนของผู่หญิงก็ได้ไม่ผิด โดยหลัก ๆ ฟ้อนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ 
ฟ้อนบ่าเก่า(ฟ้อนโบราณ) 
ฟ้อนประดิษฐ์ในพระราชสำนัก 
ฟ้อนแบบเงี้ยว และ 
ฟ้อนประยุค 
โดยแยกได้ดังนี้ 
 ฟ้อนบ่าเก่า (ฟ้อนโบราณ)
การฟ้อนแบบนี้หมายถึงการฟ้อนต่าง ๆ ที่ตกทอดมาโดยไม่มีการปรับปรุง ซึ่งอาจมีอายุเท่ากับอาณาจักรล้านนา หรืออาจเก่ากว่านั้นก็เป็นได้ แต่เราไม่อาจบอกได้ว่าได้ว่าเรียบร้อยด้วยท่าฟ้อนที่มีชื่อว่าอะไรบ้าง เกิดขึ้นในสมัยใด มีลีลาท่าทางอย่างไร เพระไม่เหลือไว้ให้ศึกษาค้นหารายละเอียดได้เลย แต่พอจะสรุปวัตถุประสงค์ของการฟ้อนได้จากสาเหตุ 2 ประการ คือ 
เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อและศรัทธาต่อสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย เริ่มจาก "ผี" " จากนั้นพัฒนาไปหา "ศาสนาพุทธ" ได้แก่ฟ้อนแห่ครัวทาน ทานข้าวใหม่ฯ 
เพื่อความสนุกสนานบันเทิงในกลุ่ของตน เช่น งานปีใหม่ (สงกรานต์) งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวชลูกแก้ว ฯลฯ 
ทั้งนี้ พอจำแนกการฟ้อนของล้านนาออกมาได้เป็น 7 กระนฟ้อน ดังนี้ 
1.ฟ้อนแห่ครัวทาน(อ่านฟ้อนแห่คัวตาน) 
2.ฟ้อนผี 
3.ฟ้อนปั่นฝ้าย 
4.ฟ้อนแง้น 
5.ฟ้อนเจิง 
6.ฟ้อนดาบ 
7.ฟ้อนหอก 
8.ฟ้อนกายลาย(ฟ้อนก๋ายลาย) 
9.ฟ้อนสาวไหม
ฟ้อนประดิษฐ์ในพระราชสำนัก
การฟ้อนแบบนี้หมายถึงการฟ้อนที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงประดิษฐ์ขึ้น หรือการฟ้อนที่ผู้ใกล้ชิดกับพระราชชายาฯ ได้ประดิษฐ์ ซึ่งพบว่ามี 9 กระบวนท่าฟ้อน คือ 
1.ฟ้อนเล็บ-ฟ้อนแฟ่ครัวทาน 
2.ฟ้อนเทียน 
3.ฟ้อนเงียว(แบบในวัง) 
4.ฟ้อนล่องน่าน(ฟ้อนน้อยไชยา) 
5.ฟ้อนกำเบ้อ 
6.ฟ้อนม่านมุ่ยเชียงตา 
7.ฟ้อนมูเซอ 
8.ฟ้อนโยคีถวายไฟ 
 ฟ้อนแบบเงี้ยว
หมายถึงการฟ้อนแบบไทใหญ่ พบว่ามีอยู่ 6 อย่าง คือ 
1.ฟ้อนเงียว 
2.ฟ้อนไต 
3.ฟ้อนนกหรือฟ้อนกิงกะหร่า 
4.ฟ้อนก้าลาย 
5.ฟ้อนโต 
6.ฟ้อนก้าไต 
 ฟ้อนประยุค(ฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นในระยะหลัง)
เมื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเริ่มเป็นที่สนใจของคนทั่วไปแล้ว ก็ได้มีผู้ประดิษฐ์การฟ้อนรำขึ้นมาอีกหลายแบบ โดยชาวอำเภอป่าแดดมักนำการฟ้อนประยุคนี้มาฟ้อนในงานแห่ครัวทาน อาจจะรับอทธิพลจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้าง ภาคกลาง ภาคใต้ก็ดี บ้างก็คิดเองขอเพียงมีจังหวะชาวอำเภอป่าแดดก็สามารถฟ้อนได้ในขบวนครัวทาน เช่นการฟ้อนภูไท ฟ้อนชาวเขา เซิ้ง ฟ้อนประยุค เป็นต้น 
ในที่นี้จะขอยกการฟ้อนประยุคที่มีความนิยมทั่วไปไม่เฉพาะอำเภอป่าแดดเท่านั้น พบว่ามีหลายกระบวนท่าฟ้อนมาก ดังนี้ 
1.ฟ้อนหริภุญชัย 
2.ฟ้อนร่ม 
3.ฟ้อนเก็บใบยาสูบ 
4.ฟ้อนยอง 
5.ฟ้อนศิลามณี 
6.ฟ้อนผางประทีป 
7.ฟ้อนล่องแม่ปิง 
8.ฟ้อนเชียงแสน 
9.ฟ้อนล่องน่าน 
10.ฟ้อนน่านนันทบุรี 
11.ฟ้อนวี(ฟ้อนพัด) 
12.ฟ้อนร่มฟ้าไท-ยวน(ฟ้อนร่มฟ้าล้านนาหรือฟ้อนยวนสาวไหม) 
13.ฟ้อนเบิกฟ้าป่าแดด 
14.ฟ้อนขันส้มปอย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 375 คน กำลังออนไลน์