ศิลปวัฒนธรรมสมัยอยุธยา

 ศิลปะวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา

       กรุงศรีอยุธยาหรือกรุงอโยธยาอดีตเมืองหลวงของสยามมีอายุยืนยาวถึง 417 และได้วางรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมไว้ให้กับประเทศมากมาย

       หลังจากสถาปนากรุงศรีอยุธยา นับเป็นการเริ่มต้นศิลปวัฒนธรรมสมัยอยุธยาซึ่่งได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของอินเดียซึ่งอยุธยารับมาจากขอมโดยตรง  และ วัฒนธรรมบางส่วนก็ัรับมาจากสุโขทัย และนำเข้ามารวมกันจนเป็นของอยุธยาในที่สุด  โดยมีรากฐานสำคัญมาจาก สถาบันกษัตริย์ และ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสมัยอยุธยาไม่ว่าจะวัดหรือวังมักจะเกี่ยวข้องกัน ด้านวรรณกรรมมักจะสะท้อนชีวิตในวัง และหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา  และ ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ได้รับการสืบทอดมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์

  ลักษณะสำคัญของศิลปวัฒนธรรมสมัยอยุธยาโดยสรุป

1.ศิลปกรรมสถาปัตยกรรม  จิตรกรรม  ประติมากรรม  และงานประณีตศิลป์

   งานประณีตศิลป์สมัยอยุธยานั้นรุ่งเรืองกว่าสมัยใด  และมีหลายประเภทได้แก่

  - เครื่องประจำหลัก

  - เครื่องเบญจรงค์

ประวัติเครื่องเบญจรงค์

www.reyal-swan.com

  - การประดับมุก  (ได้รับอิทธิพลมาจากจีน  และได้นำมาปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของไทย)

  - เครื่องทองประดับ  เป็นต้น

สร้างโดย: 

น.ส.นิศารัตน์ ไชยโย ม.4/4 ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์

รูปภาพของ silavacharee

Kiss

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์