เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในภาษาไทย

รูปภาพของ t.sasima

 ที่


รูป


  ชื่อ


 การใช้


 ตัวอย่าง


 ๑.  

 ,

 จุลภาค   ใช้เขียนแยกถ้อยคำหรือข้อความที่ต่อเนื่องกัน เพื่อให้เห็นชัดเจน เดือนนี้ฉันขาดเรียนวันที่ ๓,๔,๗,และ๘
 ๒.

 ?

 ปรัศนี   ใช้เขียนไว้ข้างท้ายประโยคคำถาม การฟังเพลงมีประโยชน์หรือไม่? 
 ๓.

 !

 อัศเจรีย์ 

 ใช้เขียนไว้ข้างหลังคำอุทานหรือหลังข้อความที่รู้สึกตกใจ แปลกใจ สงสาร ดีใจ เสียใจ

โธ่! ไม่น่าเลย 
 ๔.

 /

 ทับ   ใช้คั่นตัวเลขเพื่อแบ่งวความหมายของตัวเลข น้องเรียนอยู่ห้องอนุบาล ๑/๒ 
 ๕.

 ( )

วงเล็บ 

(นขลิขิต)

ใช้เขียนกั้นคำหรือข้อความ หรือขยายความของคำ หรือข้อความ    ข้างหน้าเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึน หรือบอกให้รู้เรื่องราวนอกเหนือ           จากที่ได้กล่าวไว้แล้ว  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี โรงเรียนจะจัดงานวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ พระศรีสุนทรโวหาร (ภู่)
 ๖.

 ฯ

ไปยาลน้อย   ใช้เขียนไว้หลังคำที่รู้กันโดยทั่วไป หรือระหว่างผู้พูด เวลาอ่านต้องอ่านส่วนที่ละไว้ด้วย โปรดเกล้าฯ  (โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม) 
 ๗.

ฯลฯ

ไปยาลใหญ่  ใช้เขียนละข้อความที่มีความยาวมาก  เวลาอ่าน ให้อ่านว่า และอื่นๆ สวนของลุงมีผลไม้มากมาย เช่น ลองกอง เงาะ ทุเรียน มังคุด ชมพู่ มะไฟ ฯลฯ 
 ๘.

 ยัติภังค์

- ใช้เขียนคั่นคำ เพื่อแยกคำให้ห่างกัน มักใช้ในคำประพันธ์ 

- ใช้เขียนหลังคำที่จำเป็นต้องแยกกัน เพื่อให้ทราบว่าเป็นคำเดียวกัน

กายอาต-      มานา 

 ๙.

บุพสัญญา 

ใช้เขียนแทนคำข้างบน  เพื่อไม่ต้องเขียนซ้ำกันบ่อยๆ   เวลาอ่าน ให้อ่านคำหรือข้อความจากข้างบนด้วย 

สมุด   เล่มละ    ๒๗  บาท

หนังสือ   "     ๑๕๖    " 

๑๐. 

____ 

 สัญประกาศ ใช้ขีดเส้นใต้คำหรือข้อความที่ต้องการเน้น   โรงเรียนเปิดวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 ๑๑.

 "...."

 อัญประกาศ ใช้เขียนคร่อมคำพูด หรือข้อความที่ยกมา   แม่พูดว่า "อย่าเล่นใกล้น้ำ เดี๊ยวอาจตกน้ำได้" 
 ๑๒.

ๆ 

ไม้ยมก  ใช้เขียนไว้ข้างหลังคำ หรือข้อความเพื่อให้อ่านคำหรือข้อความซ้ำกันสองหน  พวกเด็กๆ  เล่นซุกซนอะไรกัน   
 ๑๓.

มหัพภาค  ใช้เขียนกำกับคำย่อ    ด.ช.    (เด็กชาย)
 ๑๔.

ร์

ทัณฑฆาต  ใช้เขียนกำกับบนพยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียง    การ์ตูน     อาทิตย์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์