เกษตรศาสตร์คัดเรียนวิศวะ 820 คน


          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาคปรกติ 400 คน ภาคพิเศษ 285 คน และหลักสูตรนานาชาติ 135 คน โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 รวมจำนวน 820 คน
           สาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา
          -ภาคปรกติ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน 250 คน วิศวกรรมโยธา 40 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 คน วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 30 คน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 20 คน วิศวกรรมวัสดุ 25 คน วิศวกรรมการบินและอวกาศ 15 คน
          -ภาคพิเศษ กลุ่มวิทยาเขตบางเขนภาคพิเศษ 195 คน วิศวกรรมเคมี 50 คน วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 40 คน หลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 50 คน วิศวกรรมเครื่องกล 50 คน วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 35 คน
          ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกอันดับได้สูงสุด 6 อันดับ โดยเรียงลำดับตามความต้องการมากที่สุดอันดับ 1 ไปน้อยที่สุดอันดับ 6
          การสมัคร
          -สมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

          -ทางไปรษณีย์ สมัครโดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่โครงการรับตรง งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตู้ปณ.1032 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903


          ทางด้านโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552
การสมัครสอบทำได้ 2 วิธี คือ
          -สมัครด้วยตนเองที่ โครงการภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์)
          -สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมทั้งโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  “คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เลขที่บัญชี 605-2-00008-7 (ต้องส่งสำเนาใบโอนเงินมาด้วย) ค่าสมัครสอบ 300 บาท
          หมายเหตุ : รับสมัครในวันและเวลาราชการ รับสมัครด้วยตนเอง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552
สมัครทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เลขที่บัญชี 605-2-00008-7 ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552


          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โครงการภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร.0-3835-4852, 0-3835-4580-4 ต่อ 2827, 08-4100-3693 โทรสาร 0-3835-4852


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์