ส่งงาน ท 43101 ม.6/3 ครั้งที่ 6

รูปภาพของ pchbolrat

อย่าลืมแจ้ง node ในช่องแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะ

รูปภาพของ pch5274

นาย    ธนานนท์   สุขศิริ   เลขที่   6  ม.6/3

ส่งงานครั้งที่  6  แล้วครับ

(http://www.thaigoodview.com/node/38277)

(http://www.thaigoodview.com/node/38271)

 

รูปภาพของ pch5343

นายณัฐวุฒิ   อินแสน  ม.6/3  เลขที่ 9

ส่งงานครั้งที่ 6 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/38258?page=0%2C0

http://www.thaigoodview.com/node/37894

กมลวรรณ บุญเต็ม ม.6/3 เลขที่28

นาย    กิติศักดิ์   อบมาลี   เลขที่  13  ม.6/3

ส่งงานครั้งที่  6  แล้วครับ

(http://www.thaigoodview.com/node/38390)

นาย     กิติศักดิ์     อบมาลี   เลขที่   13   ม.6/3

ส่งงานครั้งที่  6  แล้วครับ

(http://www.thaigoodview.com/node/38378)

รูปภาพของ pch5178

นางสาว    พัชรา    อุทำกา    เลขที่  19  ม.6/3

ส่งงานครั้งที่  6 แล้วค่ะ

(http://www.thaigoodview.com/node/38274)

รูปภาพของ pch5178

นางสาว   พัชรา   อุทำกา    เลขที่  19   ม.6/3

ส่งงานครั้งที่  6  แล้วค่ะ

(http://www.thaigoodview.com/node/38259)

รูปภาพของ pch5242

นาย อัมเรศ  แก้วอ่อน  ม.6/3 เลขที่5

http://www.thaigoodview.com/node/36571
http://www.thaigoodview.com/node/37503

 ส่งงานชิ้นที่6  ดอกพิกุลและดอกลำลวน

มีปัญหา am.maret@hotmail.com

ขาดตกอะไรโปรดจงให้อภัย

รูปภาพของ pch5193

นายกาญจน์  ทิวแก้ว  เลขที่ 2 ม.6/3

ส่งงานครั้งที่ 6 ครับ

 

ดอกกาหลง:

http://www.thaigoodview.com/node/37982

ดอกบุนนาค:

http://www.thaigoodview.com/node/37975

รูปภาพของ pch5265

นางสาว   อธิชา   กรรณิการ์   เลขที่  24   ม.6/3

ส่งงานครั้งที่  6 แล้วค่ะ

(http://www.thaigoodview.com/node/37952)

รูปภาพของ pch5268

น.ส.อริสา  เวชภัณฑ์  เลขที่ 25 ม.6/3

ส่งงานครั้งที่ 6ค่ะ

เรื่องเรือเจ้าสำราญ

http://www.thaigoodview.com/node/37257?page

 

รูปภาพของ pch5268

น.ส.อริสา  เวชภัณฑ์  เลขที่ 25 ม.6/3

ส่งงานครั้งที่  6 ค่ะ

เรื่องเรือกิ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/37255

รูปภาพของ pch5263

น.ส  ศุภางค์    เจ๊กแป้น   ม6/3  เลขที่23

( ส่งงานครั้งที่6 ค่ะ )

เรื่องเรือครุฑ

http://www.thaigoodview.com/node/37668

เรื่องเรือม้า

http://www.thaigoodview.com/node/37942

รูปภาพของ pch5265

นางสาว   อธิชา   กรรณิการ์    เลขที่ 24    ม.6/3  

ส่งงานครั้งที่ 6แล้วค่ะ

(http://www.thaigoodview.com/node/37936)

นางสาวพรพรรณ  แผ่วตะคุ

ม.6/3  เลขที่ 29

งานปลาชะวาด

http://www.thaigoodview.com/node/37364

นางสาวพรพรรณ  แผ่วตะคุ

ม.6/3  เลขที่ 29

งานปลาสร้อย

http://www.thaigoodview.com/node/37358

รูปภาพของ pch5374

นาย ทรงพัณ พลอยเพ็ชร

เลขที่11 ม.6/3

http://www.thaigoodview.com/node/37422

http://www.thaigoodview.com/node/37487

เนื่องจากว่านางในวรรรณคดีซ้ำ

เลยเปลี่ยนจากนางวันทอง

เป็นนางเมรี(แล้วแต่จะพิจารณา)

รูปภาพของ pch5285

http://www.thaigoodview.com/node/34429

กนกภรณ์ เลขที่ 26

รูปภาพของ pch5326

น.ส.จริยา   โสดามุก  ม.6/3  เลขที่  33

 ส่งงานครั้งที่ 6 ค่ะ  ( นางที่ 2  )

http://www.thaigoodview.com/node/37730?page=0%2C0

รูปภาพของ pch5326

น.ส.จริยา   โสดามุก  ม.6/3  เลขที่  33

ส่งงานครั้งที่ 6 ค่ะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/37424

 

รูปภาพของ pch5335

อาจารย์!!

 ส่งงานชิ้น ที่ 6 ค่ะ

 หนูลำบากลำบนมาก

 http://www.thaigoodview.com/node/37691

รูปภาพของ pchbolrat

ที่ว่าลำบากน่ะเล่าให้ครูฟังหน่อยซิ

รูปภาพของ pch5286

น.ส.กมลวรรณ รัตนะ ม.6/3 เลขที่ 27  

เรื่อง ปลาเนื้ออ่อน...อ่อนทั้งกาย

http://www.thaigoodview.com/node/37260  

เรื่อง ปลาน้ำเงิน...วาววับประกายแสง

http://www.thaigoodview.com/node/37382

รูปภาพของ pch5252

นางสาว สกุณา ศรีสาเอี่ยม  เลขที่ 22  ม.6/3

(ส่งงานครั้งที่ 6 นะคะ)  เรื่องเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร

http://www.thaigoodview.com/node/37669

เรื่อง เรือคชสีห์ 

http://www.thaigoodview.com/node/37932

รูปภาพของ pch5184

มัณฑนา  พูลเพิ่ม

ม 6/3  เลขที่ 21

ส่งงานครั้งที่ 6 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/37624

http://www.thaigoodview.com/node/37619

รูปภาพของ pch5184

ส่งงานครั้งที่6  ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/37624

รูปภาพของ pch5184

ส่งงานครั้งที่ 6 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/37619

รูปภาพของ pch5332

น.ส. ธัญลภัส       พึ่งสุข      เลขที่ 34   ชั้นม.6/3

นกยูง

http://www.thaigoodview.com/node/35985

นกหัวขวานใหญ่สีเทา

http://www.thaigoodview.com/node/36561

 

งานครั้งที่ 6

รูปภาพของ pch6269

น.ส. น้ำทิพย์     กาดกลางดอน     ม.6/3     เลขที่ 41

นกกางเขน

 http://www.thaigoodview.com/node/37484

รูปภาพของ pchbolrat

 หนูน้ำทิพย์  ครูเข้าตรวจงานไม่ได้ค่ะ  คะแนนจึงไม่ได้ตามที่หนูคิดไว้นะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์