ปลามังกร

รูปภาพของ pch5396

           ปลามังกรนั้นมีลักษณะที่แตกต่างไม่เหมื่อนปลาชนิดอื่นปลามังกรนั้นมีความสวยงาม

และยังมีความเชื่อว่าเลี้ยงปลามังกรเพื่อเสริมสิริมงคล

ข้อมูล

ปลาอะโรวาน่าหรือปลาตะพัดเป็นปลาที่จัดอยู่ในครอบครัว Osteoglossidae (ออสทีโอกลอสซิดี้)

ปลาในตระกูลนี้หากจัดแบ่งตามแหล่งที่อยู่อาศัยหรือเขตุภูมิภาคที่พบซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากลจะแบ่งออกเป็น   4   สกุล

(Genus)   และมี   7   ชนิด (Species) คือ

ทวีปอเมริกาใต้       3    ชนิด

ทวีปออสเตรเลีย      2    ชนิด

ทวีปอัฟริกา             1    ชนิด

ทวีปเอเซีย               1     ชนิด   (4 สายพันธุ์)
 ปลาอะโรวาน่าเงินเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในลุ่มแม่น้ำอะเมซอนและในกิอานาประเทศบราซิลและเปรู ..ลักษณะของปลาชนิดนี้คือมีลำตัวยาวลึกและแบนข้างมาก  ลำตัวส่วนท้ายจะเลียวเล็กกว่าส่วนหัวมากจนมองเห็นได้ชัดส่วนท้องมีลักษณะแบนจนใต้ท้องเป็นสันแหลม ขณะที่ปลายังเล็กจะมีจุดสีน้ำเงินและล้อมรอบด้วยวงแหวนสีชมพู  ที่ลำตัวบริเวณหลังแผ่นเหงือก ลำตัวโดยทั่วไปจะมีสีเงินแวววาวและมีลายสuชมพูคาดอยู่ที่วงเกล็ดแต่ละเกล็ด แต่มีปลาในบางแหล่งน้ำที่เกล็ดบนลำตัวจะมีสีเหลือบกันหลายสี เช่น สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า จนดูคล้ายกับสีรุ้งหรือสีของเปลือกหอยบริเวณครีบและหางโดยมากจะเป็นสีฟ้าหม่น บ้างก็ออกเหลืองหรือเขียวแต่สีไม่สดใสมากนัก ส่วนหัวมีขนาดใหญ่มาก จัดได้ว่าเป็นปลาอะโรวาน่าที่มีขนาดปากใหญ่และยาวที่สุดเมื่อเทียบตามสัดส่วนกับปลาอะโรวาน่าชนิดอื่น ฯ ที่มีขนาดความยาวเท่ากันบริเวณริมฝีปากล่างมีหนวดอยู่ 1 คู่ ซึ่งก็จัดว่าเป็นปลาในตระกูลอะโรวาน่าที่มีหนวดขนาดใหญ่และยาวที่สุดอีกเช่นกัน เกล็ดมีขนาดใหญ่และแข็ง เกล็ดตามเส้นข้างตัวมีจำนวนทั้งสิ้น 31-35 เกล็ด ริมฝีปากล่างโดยปกติจะยื่นล้ำออกไปมากกว่าริมฝีปากบนเล็กน้อย ครีบทวารมีลักษณะยาว เริ่มจากกึ่งกลางลำตัวยาวไปจรดโคนหาง มีก้านครีบทั้งหมด 50-55 ก้าน ส่วนครีบหลังอยู่ตรงข้ามกับครีบทวารแต่มีขนาดสั้นและเล็กกว่าเล็กน้อย ครีบหลังมีก้านรคีบทั้งหมด 42-46 ก้านครีบท้องมีขนาดเล็ก แต่ก้านครีบก้านแรก จะมีลักษณะยาวมาก เมื่อปลาโตเต็มที่จะมีความยาวเฉลี่ย 1-1.2 ม.

ปลาอะโรวาน่าชนิดนี้จัดว่าเป็นปลาในตระกูลอะโรวาน่าที่ได้รับความนิยมแพร่หรายมากที่สุด เนื่องจากเป็นปลาที่มีความอดทนเลี้ยงง่ายและมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมาก แถมยังเป็นปลาในตระกูลอะโรวาน่าที่หาซื้อง่ายและมีราคาถูกที่สุด

แหล่งอ้างอิง  www.samud.com/aquarium/Arowana/arowana.asp

ลักษณะจำเพราะ

นับว่าเป็นสุดยอดปลาสวยงามที่
ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดมา โดยตลอดซึ่งอาจจะ
เป็นเพราะปลาชนิดนี้เป็นปลาที่มีรูปร่างสวยงามน่า
เกรงขามมีเกล็ดขนาดใหญ่และมีสีสีนแวววามมี
หนวดซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้จะคล้าย"มังกร"

วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใด ก็หมายปอง
 
ปลามังกร
น่าเกรงขาม
แสนดุดัน
เสริมบารมี…ผู้ครอบครอง

แหล่งอ้างอิง 

http://www.chiangmaigateway.com/PortalContent.aspx?CMS=9956232d-0c6c-4cc9-a76c-b3db895fab5f
  
การขยายพันธ์

ขั้นตอนการเตรียมการผสมพันธุ์ในบ่อเลี้่ยง มีดังนี้

1. เตรียมบ่อดินขนาด 1 ไร่ จำนวน 1 บ่อ
2. ใช้ไม้ไผ่ยาวประมาณ 2 เมตร จำนวน 60 ลำ ปักเป็นกร่ำ หรือเป็นซั้ง(แพล่อ
ปลา) จำนวน 4 แห่ง โดยปักให้กระจายทั่วบ่อเพื่อให้ปลาได้อาศัยหลบซ่อนตัว
3. สูบน้ำเข้าบ่อโดยให้มีความลึกประมาณ 1 -1.5 เมตร
4. ปล่อย พ่อ -แม่พันธุ์ปลานิล ลงเลี้ยงในบ่อ จำนวน 150 คู่ เพื่อให้ผลิตลูกปลาสำหรับเป็นอาหารแก่ปลาตะพัด โดยใช้รำละเอียดและอาหาร
เม็ดสำเร็จรูปเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงปลา
5. หลังจากนั้น 20 -30 วันจึงปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาอะโรวาน่าลงเลี้ยงโดยใช้
เพศผู้ 5 ตัว และเพศเมีย 3 ตัว (สาเหตุที่ปล่อยในอัตรานี้เนื่องจาก พ่อแม่พันธุ์
ปลามีจำนวนจำกัด)
6. ถ่ายเทน้ำเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ1/3 -1/2 ของบ่อ
7. วิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกเดือน
8. ทำการตรวจสอบลูกปลาที่เกิดขึ้นในบ่อโดยวิธีอวนในช่วงเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน และช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม

การเพาะพันธุ์ในตู้
ปลาอะโรวาน่าเอเซีย และปลาอธดรวาน่าจากทวีปอื่นๆ ยากที่แยกแยะว่าตัวไหน
เป้นตัวผู้หรือตัวเมีัย ปลาที่สามารถวางไข่ได้ต้องมีอายุ 2ปีครึ่ง หรือ 3 ปี ขึ้นไป
ความยาวประมาร 40 - 50 ซม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกว้างของที่เลี้ยง อาหาร และ
การเปลี่ยนถ่ายน้ำ ซึ่งตัวแปร เหล่านี้ทำให้ขนาดของปลาแตกต่างกันออกไป
ลำตัวของทั้งตัวผู้และตัวเมียไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าใดนัก ตัวเมียจะมีรูปทรง
ป้อมกว่า ส่วนตัวผู้มีอายุอย่างน้อย 3 ปี ถึง 4ปี จะแก่กว่าตัวเมีย 1 ปี ตัวผู้มีความ
ยาวประมาณ 50 - 60 ซม. และใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย ครีบท้องของตัว
ผู้ใหญ่กว่าตัวเมีย การจับคู่ปลาต้องคำนึงถึงระดับน้ำ อุณหภูมิของน้ำประมาณ 27 -29 องศา ความเข้มข้นของน้ำอยู่ที่ ph 7.4 - 5.6 นอกจากนี้การเปลียนน้ำ
10 - 15 วันต่อครั้ง ประมาณ 1/5 - 1/3

การจับคู่แบบธรรมชาติ

การจับคูุ่โดยธรรมโดยการนำปลา 5-6 ตัว มาเลี้ยงรวมกับแล้วรอให้ปลาจับคู่กัน
เอง หากเลี้ยงรวมกันตั้งแต่เล็กก็จะเป็นการดีสำหรับการจับคู่ เนื่องจากปลาจะมี
ความคุ้นเคย เมื่อนำปลามาเลี้ยงด้วยกันแล้วจะนำปลามาใส่ในตู้อีกตัวอาจเกิด
การทำร้ายกันได ทางที่ดี ควรนำปลามาใส่ในตู้มากกว่า 2 -3 ตัว เืพื่อเป็นการ
เฉลี่ยการปกป้องถิ่นที่อยู่ของตนเอง ตู้ผสมพันธุ์ปลาจะต้องกว้างพอสมควร
ขนาดที่เล็กที่สุดควรจะมีขนาดประมาณ 72X24X24 นิ้วฟุต แต่จริงๆแล้ว
ควรจะใช้ขนาด 72x36x24นิ้วฟุต หากว่าปลาอะโรวาน่าที่นำมาเลี้ยงรวมกัน
เกิดมีการกัดกัน ลองนำปลาชนิดอื่นมาใส่ในตู้ด้วย อาจจะลดอาการกระทบกระทั่ง
ลงไปได้บ้าง


แหล่งอ้างอิง http://www.samud.com/aquarium/Arowana/breed/asiaaro1.asp

ประโยชน์

สามารถเลี้ยงไว้ดูเพื่อความสวยงามเพราะปลามังกรจัดเป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่ง

และหากเราเลี้ยงจำนวนมากและเพราะพันธ์ได้ก็สามารถนำไปขายเพิ่มรายได้อีกด้วย

เกร็ดน่ารู้


โดยธรรมชาติของปลาอะโรวาน่า หรือ ปลามังกร จัดว่าเป็นปลาที่มีความต้านทานต่อโรคภัยต่างๆ เนื่องจากสายพันธุ์ ปลามังกร เป็นปลาแม่น้ำ ซึ่งมีภูมิต้านทานโรคดี ขอเพียงผ้เลี้ยงให้ความใส่ใจกับเรื่องของน้ำเลี้ยง และอาหารการกินก็พอ

          แต่หากผู้เลี้ยงขาดความใส่ใจ ปลามังกร ในเรื่องน้ำเลี้ยง และอาหาร เช่น ปล่อยให้อาหารบูดเสีย ทำให้น้ำเน่า และปนเปื้อนเชื้อโรค หรือจะเป็น การขาดออกซิเจน การเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำอย่างฉับพลัน หรือเหตุอื่นๆ ก็จะทำให้ปลาเจ็บป่วยได้โดยง่าย

          ทั้งนี้ โรคชนิดหนึ่งที่มักพบกับ ปลามังกร ก็คือ โรคเหงือกอ้า ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับนักเลี้ยงปลาส่วนมาก สาเหตุของการเกิดโรคนี้มีที่มาจากอะไร และวิธีการรักษาโรคมีขั้นตอนอย่างไร เรามีคำแนะนำดีๆ มาเสนอให้คนรัก ปลามังกร ได้ติดตามกันค่ะ

 อาการของโรค

          อาการในระยะยเริ่มแรก การเคลื่อนไหวของแผ่นปิดเหงือกจะไม่สม่ำเสมอ การหายใจจะเร็วขึ้นอย่างผิดปกติ ต่อมาแผ่นที่ปิดเหงือกจะเว้าเข้า และขอบริมจะหยักขึ้นบน เป็นเหตุให้เหงือกเปิดอ้าขึ้น และในที่สุดเมื่อถึงระยะรุนแรง ปลามังกร จะเอาหัวโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อเอาอากาศหายใจ ขณะเดียวกัน ปลามังกร ก็จะไม่อยากอาหาร เนื่องจากเหงือกได้รับความเสียหาย และอาจติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งมีผลต่อระบบหายใจและทำให้ปลาเสียชีวิตในที่สุด

แหล่งอ้างอิง  http://pet.kapook.com/view3340.html

สรุป

ปลามังกรเป็นปลาที่มีความสวยงามและยังมีหลายชนิดปลามังกรมีลักษณะ

ที่แตกต่างกับปลาอื่นอย่างเห็นได้ชัดแลยังเลี้ยงไว้เพื่อเสริมโชคลาภให้อีกด้วยหากว่า

จะเพราะขายปลามังกรนั้นก็จัดได้ว่าเป็นปลาที่มีผู้นิยมเลี้ยงมากและปลามังกรก็ให้ราคาดีมากด้วย

 

กาพย์ยานี 11

มังกรสง่านัก   ดั่งพยัคฆ์ท่องวารี

เกล็ดเงินมีราศรี    มีสง่าใต้สาคร        

 

 

รูปภาพของ pchbolrat

ไม่แบ่งหน้าให้ถูกต้อง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์