สรุปอักษรสามหมู่

รูปภาพของ pch6776

อักษรสามหมู่ได้แก่   

1.อักษรกลาง   ได้แก่    ก,ง,ฎ,ด,ฏ,ต,บ,ป,อ

2.อักษรสูง       ได้แก่   ข,ฃ,ฆ,ง,ฉ,ฌ,ญ,ฐ,ผ,ฝ,ส,ห

3.อักษรต่ำเดี่ยว  ได้แก่   ท,น,ม,ข,ร,ล,ว,ฬ

4.อักษรต่ำ         ได้แก่   ค,ฅ,ช,ซ,ฑ,ฒ,ณ,พ,ฟ,ศ,ษ

Laughing

 

1.ด.ญ.เสาวลักษณ์     รุ่งเรือง    ม.1/5    เลขที่  39

2.ด.ญ.นัธฐา      ทองประมูล    ม.1/5     เลขที่   28

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 392 คน กำลังออนไลน์