สรุปบทนำเรื่อง "โคลนติดล้อ"

รูปภาพของ pch 5629

โคลนติดล้อ เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงใช้พระนามแฝงว่า"อัศวพาหุ"รูปแบบการเขียนเป็นบทความทั้งหมด ๑๒ บท บทที่ ๑๒ จบด้วยกาพย์ยานี ๑๑ จำนวน ๔ บท ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ "พิมพ์ไทย" ฉบับ ๒๘ เมษายน-๓ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๘ มีคนสนใจอ่านกันมาก
 พระราชประสงค์ในการการพระราชนิพนธ์เรื่อง"โคลนติดล้อ" คือ เพื่อปลุกใจให้คนไทยรักชาติ รักความเป็นไทย ชี้ให้คนไทยได้เห็นข้อบกพร่องของตนเอง ที่ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าช้ากว่าที่ควร

 บทความในเรื่อง "โคลนติดล้อ" มีทั้งหมด ๑๒ บท กล่าวถึงข้อบกพร่องของคนไทย ๑๒ ประการ ที่เปรียบเป็นโคลนติดล้อหรือปัญหาที่ทำให้ประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญได้ช้าลง ได้แก่ การเอาอย่างไม่ตริตรอง การทำตนให้ต้อยต่ำ การบูชาหนังสือจนเกินเหตุ ความนิยมเป็นเสมียน ความเห็นผิด การถือเกียรติยศไม่มีมูล ความจนไม่จริง การแต่งงานชั่วคราว การไม่รับผิดชอบของบิดามารดา ฯลฯ ตอนจบของบทที่ ๑๒ เป็นกาพย์ยานี ๑๑ เตือนจิตสำนึกของคนไทยให้ภูมิใจในประเทศของตน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 193 คน กำลังออนไลน์