ตัวอย่างโครงงานเรื่องการทำสมุนไพร

รูปภาพของ wrk20767

เเนวคิดที่มาและความสำคัญ            ในการทำการเกษตรกรรม การเพาะปลูก  จะต้องมีแมลงมาทำลายผลผลิตที่ได้  และส่วนใหญ่มักจะแก้ปัญหาด้วยการใช้สารเคมี  ยาฆ่าแมลง  ซึ่งส่งผลต่อผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม  จึงได้ช่วยกันเสนอความคิดที่จะใช้สารสกัดจากสมุนไพรแทนการใช้สารเคมีในการไล่แมลง  และได้ทำการทดลองโดยผลการทดลองที่ได้พบว่าสามารถใช้ไล่แมลงได้จริง จุดมุ่งหมาย1.           เพื่อเเก้ปัญหาการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช2.           เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของสมุนไพรในการไล่เเมลง3.           เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เเละฝึกการคิด วิเคราะห์ ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า

        โครงงานเรื่อง สมุนไพรไล่เเมลง เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงสรรพคุณในการไล่เเมลง ไม่ได้ศึกษาถึงชนิดของสารชื่อ ส่วนประกอบของสารที่มีอยู่ในสมุนไพรที่มีอยู่ในตัวสมุนไพรนั้น

/////////////////

 

เเผนการปฏิบัติโครงงาน

วันที่

เรื่องที่ดำเนินการ

29 ก.ค.  2549

วางเเผนกำหนดหัวเรื่อง โครงงานที่ต้องการศึกษา

3 ส.ค.  2549

ประชุม เเบ่งงานให้สมาชิกดำเนินการ

5 ส.ค. 2549

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

7 ส.ค. 2549

ค้นคว้าหาข้อมูล  รวบรวมข้อมูล

19 ส.ค. 2549

ประชุม รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากสมาชิก

22 ส.ค. 2549

จัดเรียงข้อมูลทั้งหมด

25 ส.ค. 2549 

จัดทำตัวโครงงาน

28 ส.ค. 2549

ตรวจทานเเก้ไข เเละเพิ่มเติมข้อมูล

30 ส.ค. 2549

นำเสนอผลงาน

00000

 

  สารสกัดจากข่าและพริกไทยไล่แมลง
  จุดประสงค์
    ผลิตสารไล่แมลงจากพืชผักสวนครัว
  วัสดุ-อุปกรณ์
    1. หัวข่า 2 หัว 2. พริกไทยป่น 2 ช้อนชา
3.
ตะเกียงแอลกอฮอล์
4.
บีกเกอร์ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร
5.
แท่งแก้วคน
6.
ผ้ากรอง และกระดาษกรอง
7.
บีกเกอร์
  วิธีทำ
    1. ตำหัวข่าให้ละเอียด คั้นน้ำข่าให้ได้ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2.
นำพริกไทยป่น 2 ช้อนชา ใส่ในบิกเกอร์ เติมน้ำ 40 ลูกบาศก์เมตร นำไปให้ความร้อน คนพริกไทยให้ละลาย
3.
ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น กรองน้ำพริกไทย 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4.
เอาน้ำข่าและน้ำพริกไทยเทผสมกัน เติมน้ำสะอาด 20 ลูกบาศก์เมตรคนให้เข้ากัน
  การใช้งาน
    - ฉีดพ่นฆ่ามดที่เป็นตัวการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง เพลี้ยน้ำตาลบนต้นพืช
-
ฉีดพ่นบนผิวของผลไม้ป้องกันการวางไข่ของแมลง
-
ฉีดพ่นบนแปลงผักป้องกันเพลี้ยและแมลงกัดกินใบพืช
  ข้อแนะนำ
    พริกไทยป่นที่ขายตามท้องตลาดอาจไม่บริสุทธิ์ อาจตำพริกไทยป่นเองก็ได้

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์