MBA Innovation Management

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรม หรือ MBA (Innovation Management) เป็นรุ่นที่ 3 หลังจากที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในแง่จำนวนผู้เรียน 175 คนในรุ่นแรก และ 155 คนในรุ่นที่สอง
          หลักสูตรนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดังนั้นประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับแน่ ๆ คือการสนับสนุนด้านวิชาการและด้านการเงินเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ ในลักษณะให้เปล่า และแบบปลอดดอกเบี้ย
          ผศ.ภีรภัทร ภักคีรี ประธานโครงการ MBA Innovation Management พูดถึงความสำเร็จในรุ่นที่ผ่านมาว่ามีนักศึกษาหลายคนที่ได้รับทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สามารถตั้งบริษัทของตนเอง คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แขวนคอสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้รู้ตำแหน่งที่อยู่ พร้อมทั้งปุ่มกดขอความช่วยเหลือ สร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวขณะอยู่เมืองไทย ซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนช่วยเหลือไปประมาณ 2-3 แสนบาท
          ในการพิจารณาให้ความสนับสนุนงบประมาณเพื่อการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นกับแผนธุรกิจที่เสนอมีความเป็นไปได้หรือมีความเสี่ยงแค่ไหน เช่นเดียวกับการเขียนแผนขอกู้เงินธนาคาร
          หลักสูตรนี้เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา สองรุ่นที่ผ่านมามีทั้งผู้ที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ สนใจสมัครเรียนโครงการดังกล่าว ด้วยเป้าหมายไม่ต่างกันคือ นำความรู้เชิงวิชาการด้านนวัตกรรมต่อยอดเชิงธุรกิจ 
          “นวัตกรรมเป็นหลักสูตรใหม่ ไม่เป็นที่แพร่หลาย คนไทยไม่เข้าใจว่าจะนำไปใช้ในเชิงบริหารจัดการอย่างไรบ้าง ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะสามารถต่อยอดความมั่งคั่งยั่งยืนให้ธุรกิจอยู่รอด ถ้าไม่มีนวัตกรรมธุรกิจก็หยุดนิ่ง ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ในองค์กรขนาดใหญ่ มองนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้”
          เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น การสร้างความแปลกใหม่ให้สินค้าเพื่อความแตกต่าง (Product Innovation) หรือ กระบวนการที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิต หรือใช้วิธีการผลิตที่แตกต่างเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น (Process Innovation) อีกรูปแบบคือวิธีการบริหารจัดการ (Business Model Innovation) สร้างธุรกิจให้แตกต่าง 
          ระบบการศึกษา MBA Innovation Management เป็นแบบ Modular Block Course System เรียนและวัดผลทีละวิชา ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ รวม 4 ภาคการศึกษา 
          ผู้เรียนจะได้รับความรู้ครอบคลุมเนื้อหาด้านบริหารจัดการ เช่น การเงิน การตลาด บัญชี การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการนวัตกรรม และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปิดท้ายด้วยการศึกษาอิสระ (Independent Study) และสอบประมวลความรู้ โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์
          จุดเด่นของหลักสูตรที่น่าสนใจคือวิทยากรผู้สอน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรภายนอกที่มีประสบการณ์ตรง
          เช่น วิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาครึ่งหนึ่งสอนโดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และเนื้อหาที่เหลือให้ความรู้โดยทีมงานระดับผู้อำนวยการกอง รองอธิบดี และยังได้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ สอนด้านการวางแผนธุรกิจ เป็นต้น 
          สนใจศึกษาหลักสูตรที่สอนให้ทันโลกธุรกิจ ดาวน์โหลดใบสมัครภายใน 20 เมษายนนี้ ทางเว็บไซต์ www.mbainnovation.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2310-8234, 08-5919-3270 


          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104156 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
          ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 379
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์