การประชุมวิชาการเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6
เรื่อง การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่กระบวนการคิด

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

กิจกรรมการประชุม
1. การบรรยายทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. การประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คลินิกวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

การสมัครเข้าร่วมประชุม
1. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2. ผู้สมัครจ่ายค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท โดยส่งทางธนาณัติ (ไม่รับธนาณัติออนไลน์)
    ในนาม หัวหน้าฝ่ายการคลัง สสวท. สั่งจ่าย ปณ-.สันติสุข
3. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลในใบสมัคร เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารโรงเรียน
    และส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 25 ตุลาคม 2552 พร้อมธนาณัติ
    ไปยัง นางสาวนีรนันท์ ปิยะวิทยาธรรม โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ สสวท.
    924 สุขุมวิท คลองเตย พระโขนง กรุงเทพฯ  10110
    (ไม่รับสมัครทางโทรสารหรือโทรศัพท์และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
4. ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง และที่พัก
    หรือเบิกจากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

 • 2โครงการ.pdf
 • 3ตารางการประชุมวิชาการ.pdf
 • 4ใบสมัคร.pdf
 •  

  แหล่งข้อมูล : http://portal.ipst.ac.th/cs/ContentServer?c=IPSTNews&pagename=Spark/Page/RssContentDisplayLayout&cid=1254392811213

  น่าสนใจที่สุดค่ะ....

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์