。◕‿◕。★ツแบบทดสอบบทที่ 14..เรื่อง...การสืบพันธุ์ของพืชดอกツ★。◕‿◕。

รูปภาพของ msw8003

      http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wild_orchid.JPG


แบบทดสอบบทที่ 14 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก 

 

จงศึกษาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1

               สิ่งมีชีวิตชนิดที่ 1 สืบพันธุ์แบบแยกตัวเองออกเป็น 2 ส่วน

               สิ่งมีชีวิตชนิดที่ 2 สืบพันธุ์แบบแตกหน่อ

               สิ่งมีชีวิตชนิดที่ 3 สืบพันธุ์แบบสร้างสปอร์

               สิ่งมีชีวิตชนิดที่ 4 สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

1. การปฏิสนธิควรจะเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตชนิดใด

    1. ชนิดที่ 1                                                          2. ชนิดที่ 2

    3. ชนิดที่ 3                                                          4. ชนิดที่ 4

2. sperm cell ตัวหนึ่งไปผสมกับ polar nuclei ใน embryo sac ผลที่ได้ทำให้เกิด

    1. endosperm จำนวนโครโมโซม = 2n                       2. endosperm จำนวนโครโมโซม = 3n

    4. embryo จำนวนโครโมโซม = 2n                            4. embryo จำนวนโครโมโซม = 3n

3. ชื่อที่นิยมเรียกเฉพราะ gametophyte ของเฟินคือ

    1. thallus                                                            2. prothallus

    3. protonema                                                     4. indusium

4. ความหมายของ "double fertilization"ที่เกิดในดอกไม้ หมายถึง

    1. การผสมของ 2 sperm nuclei กับ egg nucleus         

    2. การผสมระหว่าง egg กับ sperm  ที่เกิดขึ้น 2 ครั้ง            

    3. การผสมที่มีผลทำให้เกิด embryo และ cotyledon ในเมล็ด

    4. การผสมที่มีผลทำให้เกิด embryo และ endosperm ในเมล็ด

5. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศ

    1. สามรถสืบพันธุ์ได้ด้วยตัวเอง                                    2. มีการรวมของนิวเคลียสเกิดขึ้น

    3. ลูกที่เกิดมามีลักษณะเหมือนพ่อแม่                            4. ลูกที่เกิดมาต่างก็มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด

6. endosperm เกิดมาจาก

    1. fertilizaed egg                                                 2. fertilizaed polar nuclei

    3. female gametophyte                                       4. scutellum

7. ถุงเอมบริโอ (embryp sac) ของพืชมีดอกเทียบได้เท่ากับโครงสร้าง (structure) ใดของพวกเฟิน

    1. แกมีโทไฟต์                                                     2. ไซโกต

    3. อวัยวะสร้างเซลล์เพศเมีย (archegonium)                 4. อับสปอร์ (sporangium)   

8. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual reprodection) แบบใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อม

    บนบก

    1. การแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน                            2. การสร้างสปอร์

    3. การแตกหน่อ                                                    4. 1 หรือ 2 หรือ 3 ก็ได้

9. การปฏิสนธิในพืได้แก่การที่  

    1. ละอองเรณูเข้าผสมกับออวุล                                  2. ละอองเรณูเข้าผสมกับเซลล์ไข่

    3. สเปร์มนิวเคลียสตัวที่ 1 เข้าผสมกับเซลล์ไข่               4. สเปิร์มตัวที่สองเข้าผสมกับโพลาร์นิวเคลียส

10. นิวเคลียสของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต จะแบ่งแบบไมโทซิสหลายครั้งได้นิวเคลียสจำนวนมาก ต่อมาผนังกั้นแต่ละนิวเคลียส

      เป็นเซลล์ใหม่ถ้านำเซลล์ใหม่ที่เจริญเต็มที่แล้วไปไว้ในสภาพที่เหมาะสมก็จะเจริญเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ได้ แสดงว่า

      สิ่งมีชีวิตนี้น่าจะมีการสืบพันธุ์แบบ

      1. แยกตัวเองออกเป็นสองส่วน                                2. แตกหน่อ 

      3. สร้างสปอร์                                                    4. งอกใหม่

 

รูปภาพของ mswsompoch

^^^===...Good Luck For U...===^^^

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์