คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิที่จะได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการศึกษาอื่นๆ จากบัณฑิตวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
• สำเร็จการศึกษาปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
• สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทางด้านชีววิทยา สัตวศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

ระบบการศึกษา
• ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตเป็นแบบทวิภาค ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปีนับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
อ.น.สพ.ดร.ทนง อัศวกาญจน์ (tanong_a@hotmail.com) โทร. 0 2218 9546
รศ.สพ.ญ.ดร.อรสิริ ชื่นทรวง (sornsiri@chula.ac.th)
คุณหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์ โทร. 0 2218 9675

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์