มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับตรง 35 คน

 

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดโครงการรับตรง โดยมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้สมัครที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 35 คน รับสมัครและรับชำระค่าสมัครระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2551

          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          1.เป็นผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

          2.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          3.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ

และจะปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

          4.เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

          5.จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษอันเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำผิดในการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

          คุณสมบัติเฉพาะ

          1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ

          2.ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

          ผู้สมัครที่ทราบผลการสอบ A-NET ให้ยื่นใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.reg.tu.ac.th และชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

          เงื่อนไขการสมัคร : สมัครได้เพียง 1 โครงการจาก

          1.โครงการรับตรง

          2.โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท

          3.โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

          4.โครงการนักศึกษาเรียนดีชาวไทยภูเขา

          5.โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา

          6.โครงการนักศึกษาผู้พิการ

          7.โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

          8.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการของมูลนิธิ สอวน.

          9.โครงการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิก สสวท.

         หากพบว่าสมัครมากกว่า 1 โครงการ มหาวิทยาลัยจะตัดสินการสมัครโครงการล่าสุด

         สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์  โทร.0-2696-6306

         (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104145 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนดีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 379 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์