การคูณเลขยกกำลัง

รูปภาพของ ckvchumnian

                                                       การคูณเลขยกกำลัง

                                    เมื่อ  a เป็นจำนวนใดๆ และ m , n เป็นจำนวนเต็ม