การคูณเลขยกกำลัง

รูปภาพของ ckvchumnian

                                                       การคูณเลขยกกำลัง

                                    เมื่อ  a เป็นจำนวนใดๆ และ m , n เป็นจำนวนเต็ม

                                        จะได้              am x an = am+n
                                  
                           [.. เลขยกกำลังที่มีฐานเท่ากัน  คูณกัน  ให้เอาเลขชี้กำลังบวกกัน ..]

      ตัวอย่าง  จงหาผลคูณของเลขยกกำลังต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง

                  1.  (-3)4 x (-3)5  =  (-3)4+5
                                        
                                         =  (-3)9  ................ #

                  2.  53 x 625      =  53 x 54

                                        =  53+4

                                        =  57   ................... #

                  3.  (-7)2 x 74    =  72 x 74

                                        =  72+4

                                        =  76   ................... #

                              [ เพราะว่า  (-7)2  =  49  =  72]

                  
                                                แบบฝึกหัด

        จงหาผลคูณของเลขยกกำลังต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง    

                    1.  82 x 84 x 85

                           2.  (-5)3 x (-5)7 x (-5)2

                    3.  (-7)4 x 343

                    4.  (-2)3 x 25

                    5.  125 x 58

                [ ใครที่ทำข้อ 4. ได้ถือว่าเก่งมากๆ แสดงวิธีคิดให้ดูหน่อยนะ...]
                       
                                ............................................................................

            สร้างโดย ... ครูจำเนียร มินทะขัด    โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

                             email : minta2505@gmail.com

 

รูปภาพของ ckvchumnian

แสดงวิธีคิดแบบฝึกหัดข้อ 4. ให้ดูหน่อยนะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 126 คน กำลังออนไลน์