ใบงานทวีปอเมริกาเหนือ 2

ใบงานที่ 7..อเมริกาเหนือ 2


วิชา ส33101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 คาบ / สัปดาห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552


คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง
อเมริกาเหนือ
(ตั้งแต่หน้าที่ 80 ) แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปอมริกาเหนือ (หน้า 82 )

1.1.
ทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตร ?

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

1.2.
ทวีปอเมริกาเหนือใหญ่เป็นอันดับที่..............................................................................................................................

1.2.
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (ละติจูด-ลองจิจูด) ของทวีปอเมริกาเหนือ คือ ?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

1.3.
อาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ...............................................................................................................

- ทิศใต้ ติดต่อกับ ...........................................................................................................

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ .......................................................................................................................

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ..................................................................................................................

1.4.
ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือมีกี่ประเทศ ประเทศใดบ้าง ?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

2. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ (หน้า 84 - 89) แบ่งออกเป็น 12
เขต คือ

2.1.
เขต.............................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

2.2. เขต.............................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- 2 -

2.3. เขต.............................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

2.4. เขต.............................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

2.5. เขต.............................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

2.6. เขต.............................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

2.7. เขต.............................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

2.8. เขต.............................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

2.9. เขต.............................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

2.10. เขต.............................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

2.11. เขต.............................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

2.12. เขต.............................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

ชื่อ................................................................................... ชั้น............... เลขที่...........

หมายเหตุ ส่งท้ายคาบ เก็บ
5 แต้ม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 196 คน กำลังออนไลน์