13.3 โฟโตเรสไพเรชัน

รูปภาพของ msw7567

 โฟโตเรสไพเรชัน

13.3 โฟโตเรสไพเรชัน

               การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของ  RuBP  ต้องใช้เอนไซม์รูบิสโกซึ่งอยู่ในสโตรมาของ

คลอโรพลาสต์ เอนไซม์นี้นอกจากกระตุ้นให้ RuBP ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยังสามารถกระตุ้นให้

RuBP รึงออกซิเจนได้อีกด้วย


               จากสมบัติเอนไซม์รูบิสโกดังกล่าวจึงทำให้ความสามารถในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์

ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหลายชนิดลดลงนื่องจากออกซิเจนจะแข่งขันกับคาร์บอนไดออกไซด์

นการทำปฏิกิริยากับ  RuBP


               พืชตรึงออกซิเจนด้วย  RuBP  ซึ่ง  RuBP  จะถูกสลายเป็นสารประกอบคาร์บอน 2 อะตอม

และกระบวนการทางชีวเคมีที่พืชใช้ในการนำคาร์บอนนี่กลับมาใช้สร้าง  RuBP   ขึ้นใหม่จะมีการสูญเสีย

คาร์บอนในรูปคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วน  ดังนั้นโดยรวมจะพบทั้งการตรึงออกซิเจนและคาร์บอนไดออก

ไซด์ของพืชในขณะที่ได้รับแสง จึงเรียกว่า โฟโตเรสไพเรชัน (photorespiration)  ซึ่งต่างจากการหายใจ 

หรือการสลายสารอาหารตามปกติ  เพราะโฟโตเรสไพเรชันจะเกิดขึ้นเฉพาะในเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์เท่านั้น 

นอกจากนี้ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโฟโตเรสไพเรชันก็แตกต่างจากการสลายอาหารที่เกิดขึ้นในเซลล์


               ในสภาพอากาศปกติการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์และการตรึงออกซิเจนดำเนินไปพร้อม ๆ กันโดย

มีสัดส่วนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการตรึงออกซิเจนในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 แต่สัดส่วนนี้อาจเปลี่ยนแปลง

ด้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในเซลล์  ปัจจุบันมีการทดลองที่แสงให้เห็นว่า

โฟโตเรสไพเรชันจะช่วยป้องกันความเสียหายให้แก่ระบบการสังเคราะห์ด้วยแสง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใบพืช

อยู่ในสภาพที่ได้รับแสงมากแต่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์น้อย  เช่น  ในกรณีที่ปากใบปิดเพราะพืชขาด

น้ำทำให้พืชได้รับแสงมาก แต่มีคาร์บอนไดออกไซด์ให้ตรึงน้อย  โฟโตเรสไพเรชันจะช่วยใช้สารพลังงานสูงที่

สร้างได้มากเกินความต้องการจากปฏิกิริยา  

 

**************************************

 

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 4 (หน้า 77-78).พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว,2550

รูปภาพของ mswsompoch

Winkตรวจงานแล้วนะครับ...Tongue out

ม่ายมีภาพประกอบเลย หง่ะ

หามาหน่อย สิ เอา ภาพที่สามารถเข้ากันได้กับเนื้อหา ก้อยังดี

สวัสดีค่ะ เราหนูนุ่นค่ะ มาจาก Blog

วันนี้เจอ UFO บนโลโก้ของกูเกิล(Google Logo) 21 ก.ย. 2552 

http://www.thaigoodview.com/node/39224

แวะไปเม้นต์ให้เราบ้างนะคะ

ยินดีที่ได้พบค่ะ ช่วงนี้เราเล่น เฟคบุคส์ค่ะ ว่างๆไปทักทายได้นะคะ  http://www.facebook.com/profile.php?id=100000278747225&ref=profile

เล่น restaurantcity กำลังรุ่งเรืองเหอๆ

รูปภาพของ msw06971

คิดว่าจะได้เต็มเหรอฝันเอาดิ

......555+เก้ง  จาก แรด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์