13.3 โฟโตเรสไพเรชัน

รูปภาพของ msw7567

 โฟโตเรสไพเรชัน

13.3 โฟโตเรสไพเรชัน

               การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของ  RuBP  ต้องใช้เอนไซม์รูบิสโกซึ่งอยู่ในสโตรมาของ

คลอโรพลาสต์ เอนไซม์นี้นอกจากกระตุ้นให้ RuBP ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยังสามารถกระตุ้นให้

RuBP รึงออกซิเจนได้อีกด้วย


               จากสมบัติเอนไซม์รูบิสโกดังกล่าวจึงทำให้ความสามารถในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์

ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหลายชนิดลดลงนื่องจากออกซิเจนจะแข่งขันกับคาร์บอนไดออกไซด์

นการทำปฏิกิริยากับ  RuBP


               พืชตรึงออกซิเจนด้วย  RuBP  ซึ่ง  RuBP  จะถูกสลายเป็นสารประกอบคาร์บอน 2 อะตอม

และกระบวนการทางชีวเคมีที่พืชใช้ในการนำคาร์บอนนี่กลับมาใช้สร้าง  RuBP   ขึ้นใหม่จะมีการสูญเสีย

คาร์บอนในรูปคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วน  ดังนั้นโดยรวมจะพบทั้งการตรึงออกซิเจนและคาร์บอนไดออก

ไซด์ของพืชในขณะที่ได้รับแสง จึงเรียกว่า โฟโตเรสไพเรชัน (photorespiration)  ซึ่งต่างจากการหายใจ 

หรือการสลายสารอาหารตามปกติ  เพราะโฟโตเรสไพเรชันจะเกิดขึ้นเฉพาะในเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์เท่านั้น 

นอกจากนี้ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโฟโตเรสไพเรชันก็แตกต่างจากการสลายอาหารที่เกิดขึ้นในเซลล์


               ในสภาพอากาศปกติการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์และการตรึงออกซิเจนดำเนินไปพร้อม ๆ กันโดย

มีสัดส่วนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการตรึงออกซิเจนในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 แต่สัดส่วนนี้อาจเปลี่ยนแปลง

ด้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในเซลล์  ปัจจุบันมีการทดลองที่แสงให้เห็นว่า

โฟโตเรสไพเรชันจะช่วยป้องกันความเสียหายให้แก่ระบบการสังเคราะห์ด้วยแสง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใบพืช

อยู่ในสภาพที่ได้รับแสงมากแต่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์น้อย  เช่น  ในกรณีที่ปากใบปิดเพราะพืชขาด

น้ำทำให้พืชได้รับแสงมาก แต่มีคาร์บอนไดออกไซด์ให้ตรึงน้อย  โฟโตเรสไพเรชันจะช่วยใช้สารพลังงานสูงที่

สร้างได้มากเกินความต้องการจากปฏิกิริยา  

 

**************************************

 

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 4 (หน้า 77-78).พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว,2550

รูปภาพของ mswsompoch

Winkตรวจงานแล้วนะครับ...Tongue out

ม่ายมีภาพประกอบเลย หง่ะ

หามาหน่อย สิ เอา ภาพที่สามารถเข้ากันได้กับเนื้อหา ก้อยังดี

สวัสดีค่ะ เราหนูนุ่นค่ะ มาจาก Blog

วันนี้เจอ UFO บนโลโก้ของกูเกิล(Google Logo) 21 ก.ย. 2552 

http://www.thaigoodview.com/node/39224

แวะไปเม้นต์ให้เราบ้างนะคะ

ยินดีที่ได้พบค่ะ ช่วงนี้เราเล่น เฟคบุคส์ค่ะ ว่างๆไปทักทายได้นะคะ  http://www.facebook.com/profile.php?id=100000278747225&ref=profile

เล่น restaurantcity กำลังรุ่งเรืองเหอๆ

รูปภาพของ msw06971

คิดว่าจะได้เต็มเหรอฝันเอาดิ

......555+เก้ง  จาก แรด

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 271 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29925