มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเรียนป.ตรี ระบบพิเศษ

 

 

          มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระบบพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551  จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร (ราคาชุดละ 150 บาท) ณ กองบริการการศึกษา อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  10 เมษายน-10 พฤษภาคม 2551 สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

          วิธีการสมัคร

           1.นักเรียนกลุ่มสายสามัญรุ่นเก่า สายอาชีพ และ กศน. ต้องให้ทางโรงเรียนเทียบคะแนนให้เข้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระให้เรียบร้อย 

           2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง และให้ตรวจความเรียบร้อยก่อนบันทึกข้อมูล 

           3.พิมพ์ใบชำระเงินเพื่อไปชำระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ทุกสาขาทั่วประเทศ

    เสาร์-อาทิตย์ สามารถชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ตามห้างสรรพสินค้า

           4.ส่งเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

           เอกสารประกอบการสมัครฯ  

          1.หลักฐานแสดงการชำระเงินที่ได้จากธนาคาร (ถ่ายสำเนาเก็บไว้) จำนวน 1 แผ่น ตัวจริง

          2.ใบสมัครที่นำไปชำระเงินที่ธนาคารและประทับตราเรียบร้อยแล้ว (ถ่ายสำเนาเก็บไว้) จำนวน 1 แผ่น ตัวจริง

          3.สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่ปรับคะแนนเป็น 8 กลุ่มสาระแล้ว (ให้รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น

          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ให้รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น

          5.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ้ามี) (ให้รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น

          6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ให้รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น

          7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 แผ่น

          เอกสารที่จะขาดไม่ได้ คือ เอกสารหมายเลข 1, 2, 3, 4, และ 7 ถ้าขาดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ

          5.สถานที่ส่งเอกสาร ให้ส่งลงทะเบียน (EMS) มาที่   กองบริการการศึกษา อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง   อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  44150

           หมายเหตุ ให้เขียนวงเล็บมุมซองด้านบนขวาว่า (สมัครเข้าศึกษาระบบพิเศษ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต)

           6.ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th ได้หลังจากชำระเงินภายใน 3 วัน

           7.ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้ทางเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th ได้หลังจากชำระเงินภายใน 7 วัน

           8.การชำระเงินค่าสมัคร จะมีวันที่กำหนดให้ไปชำระเงินค่าสมัครปรากฏอยู่ในใบชำระเงินค่าสมัคร หากไม่นำไปจ่ายตามวันที่กำหนดจะถือว่าการสมัครนั้นยกเลิกทันทีไม่ว่ากรณีใด ๆ

           9.ให้ตรวจสอบข้อมูลและปฏิทินการดำเนินการรับสมัครเป็นช่วง ๆ ทางเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th 

          10.ให้ผู้สมัครยืนยันการส่งเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th โดยกรอกเลขทะเบียน EMS 13 หลัก ตัวอย่างเช่น EF 1235 1424 0 TH

          สนใจสมัครทางเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th วันที่ 10 เมษายน-15 พฤษภาคม 2551 สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104147 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนดีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 379 http://www.elearneasy.com

อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักศึษาระบบพิเศษครับ โคต้านี้ใช่สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่6
อยู่ในขณะนี้หรือเปล่าครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 353 คน กำลังออนไลน์