มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเรียนป.ตรี ระบบพิเศษ

 

 

          มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระบบพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551  จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร (ราคาชุดละ 150 บาท) ณ กองบริการการศึกษา อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  10 เมษายน-10 พฤษภาคม 2551 สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

          วิธีการสมัคร

           1.นักเรียนกลุ่มสายสามัญรุ่นเก่า สายอาชีพ และ กศน. ต้องให้ทางโรงเรียนเทียบคะแนนให้เข้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระให้เรียบร้อย 

           2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง และให้ตรวจความเรียบร้อยก่อนบันทึกข้อมูล 

           3.พิมพ์ใบชำระเงินเพื่อไปชำระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ทุกสาขาทั่วประเทศ

    เสาร์-อาทิตย์ สามารถชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ตามห้างสรรพสินค้า

           4.ส่งเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

           เอกสารประกอบการสมัครฯ  

          1.หลักฐานแสดงการชำระเงินที่ได้จากธนาคาร (ถ่ายสำเนาเก็บไว้) จำนวน 1 แผ่น ตัวจริง

          2.ใบสมัครที่นำไปชำระเงินที่ธนาคารและประทับตราเรียบร้อยแล้ว (ถ่ายสำเนาเก็บไว้) จำนวน 1 แผ่น ตัวจริง

          3.สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่ปรับคะแนนเป็น 8 กลุ่มสาระแล้ว (ให้รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น

          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ให้รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น

          5.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ้ามี) (ให้รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น

          6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ให้รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น

          7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 แผ่น

          เอกสารที่จะขาดไม่ได้ คือ เอกสารหมายเลข 1, 2, 3, 4, และ 7 ถ้าขาดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ

          5.สถานที่ส่งเอกสาร ให้ส่งลงทะเบียน (EMS) มาที่   กองบริการการศึกษา อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง   อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  44150

           หมายเหตุ ให้เขียนวงเล็บมุมซองด้านบนขวาว่า (สมัครเข้าศึกษาระบบพิเศษ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต)

           6.ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th ได้หลังจากชำระเงินภายใน 3 วัน

           7.ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้ทางเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th ได้หลังจากชำระเงินภายใน 7 วัน

           8.การชำระเงินค่าสมัคร จะมีวันที่กำหนดให้ไปชำระเงินค่าสมัครปรากฏอยู่ในใบชำระเงินค่าสมัคร หากไม่นำไปจ่ายตามวันที่กำหนดจะถือว่าการสมัครนั้นยกเลิกทันทีไม่ว่ากรณีใด ๆ

           9.ให้ตรวจสอบข้อมูลและปฏิทินการดำเนินการรับสมัครเป็นช่วง ๆ ทางเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th 

          10.ให้ผู้สมัครยืนยันการส่งเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th โดยกรอกเลขทะเบียน EMS 13 หลัก ตัวอย่างเช่น EF 1235 1424 0 TH

          สนใจสมัครทางเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th วันที่ 10 เมษายน-15 พฤษภาคม 2551 สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104147 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนดีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 379 http://www.elearneasy.com

อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักศึษาระบบพิเศษครับ โคต้านี้ใช่สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่6
อยู่ในขณะนี้หรือเปล่าครับ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 153 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • flakesearly
  • nbr13942