มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ดุสิตพณิชยการ รับน.ศ.ใหม่ 640 คน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ดุสิตพณิชยการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในภาคปรกติ (เรียนนอกเวลา) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกำหนด รวม 640 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

          สถานที่รับสมัคร/เวลารับสมัคร

          ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงาน ศูนย์ดุสิตพณิชยการ วันจันทร์วันศุกร์ เวลา 09.00–19.30 น. และวันเสาร์วันอาทิตย์ เวลา 09.00–17.00 น.

          เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเรียน

          1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

          3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

          4.ค่าสมัคร 300 บาท

          ระบบการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนปรกติ และภาคเรียนฤดูร้อน

          -ภาคเรียนที่ 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 10 มิ.ย.–16 ต.ค.

          -ภาคเรียนที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1 พ.ย.–11 มี.ค.

          -ภาคเรียนฤดูร้อน จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 18 มี.ค.–27 พ.ค.

          (กำหนดการเปิดปิด อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

          วัน/เวลาการจัดการเรียน-การสอน

          กลุ่มเรียน (จันทร์ -ศุกร์) เวลา 18.00–20.35 น.

          กลุ่มเรียน (เสาร์ - อาทิตย์) เวลา 13.00–16.30 น.

          ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

          -ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 7,000 บาท (จ่ายเพียงครั้งเดียวเฉพาะภาคเรียนแรกเข้าเท่านั้น)

          -ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเล่าเรียนรวมค่าหนังสือเรียนแล้ว) ภาคเรียนละประมาณ 13,300 บาท และภาคเรียนฤดูร้อนประมาณ 8,300 บาท (แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจประมาณ 15,000 บาท และ 8,500 บาท)

          สนใจติดต่อสอบถาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ดุสิตพณิชยการ 438/17 ซ.ราชวิถี 5 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2644-8860, 0-2644-8967 ต่อ 6244–6246 http://www.dusitcenter.dusit.ac.th

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104150 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนดีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 379 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 167 คน กำลังออนไลน์