มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักศึกษา 3 หลักสูตร

          วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร

          -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
          -หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง
          -หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดการเรียนการสอน 4 ศูนย์การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
          1) ศูนย์ขอนแก่น เรียนที่ ม.ขอนแก่น
          2) ศูนย์หนองคาย เรียนที่ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
          3) ศูนย์อุบลราชธานี เรียนที่ ม.อุบลฯ
          4) ศูนย์นครราชสีมา เรียนที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

          รับสมัครระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2551 ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ของท่าน ค่าสมัคร 300 บาท

          สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-3124 โทรสาร 0-4320-3875

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104151  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนดีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 379 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์