นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระบำพรายพรรณผ้าไทยพวน

รูปภาพของ tuktik3016นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระบำพรายพรรณผ้าไทยพวน

 


นาฏศิลป์ ไทย เป็นศิลปะการแสดงที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยซึ่งมีความอ่อนช้อยงดงามของ ท่วงท่าการร่ายรำตามจังหวะ และทำนองเพลงตลอดจนท่าทางอากัปกิริยาต่าง ๆ ที่สื่อสารความรู้สึก สอดแทรกเรื่องราวประสบการณ์แปลกใหม่แตกต่างจากชีวิตจริง เป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาที่ถ่ายทอดผ่านผู้แสดงซึ่งสื่อความหมายด้วยบทเจรจา ท่าทาง ดนตรี และ คำร้องเป็นลำนำ เพื่อให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามและประเทืองอารมณ์ไปกับการแสดง ในขณะเดียวกันการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงเป็นสิ่งสำคัญ ในการรักษาและอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์ไทยดำรงเป็นวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ ชาติไทยตลอดไป

 

นาฏศิลป์ไทย ในชุดการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ จะศึกษาแบบแผนดั้งเดิมของนาฏศิลป์ไทยและประยุกต์ท่ารำโดยไม่ละทิ้งแบบแผนของนาฏศิลป์  โดยสร้างสรรค์ตามจิตนการ บนพื้นฐานของวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ความเชื่อ ศาสนา  ค่านิยม ในท้องถิ่นนั้นๆ  เพื่อสื่อสารให้เห็นถึงคุณค่าและเรื่องราวผ่านการแสดงชุดระบำที่สร้างสรรค์ขึ้น

 

 

การแสดงระบำพรายพรรณผ้าไทยพวน เป็นการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ที่ถ่ายทอดผ่านผู้แสดง โดยการนำเสนอลวดลายของผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์   สอดแทรกกรรมวิธีการทอผ้าของชาวพวนบ้านหมี่  การประดิษฐ์ท่ารำระบำพรายพรรณผ้าไทยพวนได้อาศัยท่ารำในเพลงแม่บทใหญ่   ภาษานาฏศิลป์ และนาฏยศัพท์โดยนำมาประกอบกับบทร้องให้เหมาะสม  สวยงามทั้งนี้เพื่อให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาของชาวบ้านอำเภอบ้านหมี่  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความงดงามของผ้าทอของอำเภอบ้านหมี่ ที่มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เกิดความภาคภูมิใจใน ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในท้องถิ่นของตนเอง

ซึ่ง การแสดงชุดนี้ครูศุภรัตน์ ม่วงทอง ได้ทำการสร้างสรรค์ระบำชุดนี้ขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนสำหรับนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึึกษา ปีที่ 3 ในรายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง รหัสวิชา ศ30207 ของโรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต1

รับชมวิดีทัศการแสดงระบำพรายพรรณผ้าไทยพวน ได้ที่

 

สร้างโดย: 
ศุภรัตน์ ม่วงทอง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 508 คน กำลังออนไลน์