นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระบำพรายพรรณผ้าไทยพวน

รูปภาพของ tuktik3016นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระบำพรายพรรณผ้าไทยพวน

 


นาฏศิลป์ ไทย เป็นศิลปะการแสดงที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยซึ่งมีความอ่อนช้อยงดงามของ ท่วงท่าการร่ายรำตามจังหวะ และทำนองเพลงตลอดจนท่าทางอากัปกิริยาต่าง ๆ ที่สื่อสารความรู้สึก สอดแทรกเรื่องราวประสบการณ์แปลกใหม่แตกต่างจากชีวิตจริง เป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาที่ถ่ายทอดผ่านผู้แสดงซึ่งสื่อความหมายด้วยบทเจรจา ท่าทาง ดนตรี และ คำร้องเป็นลำนำ เพื่อให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามและประเทืองอารมณ์ไปกับการแสดง ในขณะเดียวกันการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงเป็นสิ่งสำคัญ ในการรักษาและอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์ไทยดำรงเป็นวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ ชาติไทยตลอดไป

 

นาฏศิลป์ไทย ในชุดการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ จะศึกษาแบบแผนดั้งเดิมของนาฏศิลป์ไทยและประยุกต์ท่ารำโดยไม่ละทิ้งแบบแผนของนาฏศิลป์  โดยสร้างสรรค์ตามจิตนการ บนพื้นฐานของวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ความเชื่อ ศาสนา  ค่านิยม ในท้องถิ่นนั้นๆ  เพื่อสื่อสารให้เห็นถึงคุณค่าและเรื่องราวผ่านการแสดงชุดระบำที่สร้างสรรค์ขึ้น

 

 

การแสดงระบำพรายพรรณผ้าไทยพวน เป็นการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ที่ถ่ายทอดผ่านผู้แสดง โดยการนำเสนอลวดลายของผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์   สอดแทรกกรรมวิธีการทอผ้าของชาวพวนบ้านหมี่  การประดิษฐ์ท่ารำระบำพรายพรรณผ้าไทยพวนได้อาศัยท่ารำในเพลงแม่บทใหญ่   ภาษานาฏศิลป์ และนาฏยศัพท์โดยนำมาประกอบกับบทร้องให้เหมาะสม  สวยงามทั้งนี้เพื่อให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาของชาวบ้านอำเภอบ้านหมี่  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความงดงามของผ้าทอของอำเภอบ้านหมี่ ที่มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เกิดความภาคภูมิใจใน ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในท้องถิ่นของตนเอง

ซึ่ง การแสดงชุดนี้ครูศุภรัตน์ ม่วงทอง ได้ทำการสร้างสรรค์ระบำชุดนี้ขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนสำหรับนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึึกษา ปีที่ 3 ในรายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง รหัสวิชา ศ30207 ของโรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต1

รับชมวิดีทัศการแสดงระบำพรายพรรณผ้าไทยพวน ได้ที่

 

สร้างโดย: 
ศุภรัตน์ ม่วงทอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 203 คน กำลังออนไลน์