นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระบำพรายพรรณผ้าไทยพวน

รูปภาพของ tuktik3016