สรุปสาระสำคัญเรื่อง โคลนติดล้อ

เรื่องโคลนติดล้อ เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงใช้พระนามแฝงว่า "อัศวพาหุ" บทความในเรื่องมีทั้งหมด 12 บท ซึ่งกล่าวถึงข้อบกพร่องของคนไทยที่เปรียบเทียบเป็นโคลนติดล้อหรือปัญหาที่ทำให้ประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญได้ช้าลง โดยมีพระราชประสงค์ คือ เพื่อปลุกใจให้คนไทยรักชาติ รักความเป็นไทย ชี้ให้คนไทยเห็นข้อบกพร่องของตนเองที่ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าช้า ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย พระยาวินัยสุนทร ได้เขียนล้อติดโคลนเป็นบทความตอบโต้ โดยใช้นามปากกาว่า โคนันทวิศาล พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 481 คน กำลังออนไลน์