ประวัติ และความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ wantava

กำเนิดคอมพิวเตอร์ หรือประวัติของคอมพิวเตอร์

http://202.44.68.33/files/u9399/babbage.jpg

กำเนิดคอมพิวเตอร์ หรือประวัติของคอมพิวเตอร์

Charles Babbage บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ ประมาณ 2,600 ปีก่