มรภ.ศรีสะเกษ รับสมัครป.บัณฑิต-ป.โท ภาคพิเศษ

 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ(มรภ.ศรีสะเกษ) กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2551

                หลักสูตรที่เปิดรับ               

                ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

                -ประกาศนียบัตรบัณฑิต  วิชาชีพครู

                คุณสมบัติผู้สมัคร

                1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาใดๆที่ก.พ.รับรองคุณวุฒิ และไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์

                2.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเป็นโรคอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพครู

                3.มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี และมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู

                ระดับปริญญาโท

                -หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

                คุณสมบัติผู้สมัคร

                -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสายงานการศึกษา

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2551

                สมัครที่ บัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารบรรรณราชครินทร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.sskru.ac.th

                (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104120  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

                ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์