กิตติกรรมประกาศ

รูปภาพของ pch5242

โครงงานนี้เกิดขึ้นได้เพราะได้รับความอนุเคราะห์และคำแนะนำจากคุณครูหลายๆท่า่่่่น รวมทั้งผู้ปกครองของสมาชิกในกลุ่มซึ่งมีดังต่อไปนี้

- อ.บลรัตน์   พิศดำขำ  วิชาภาษาไทย
- อ.นาถธิวา  ราชครุฑ  วิชาภาษาอังกฤษ
- อ.สุรชัย     ฤทัยมาศ  วิชาวิทยาศาสตร์
- อ.ประภาวรินทร์  ภิรัตน์สุภาศิริ  วิชาคณิตศาสตร์
- อ.สุระกิตติ์  สุทธากร   วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
- อ.ปาณิพร  เชิดชู       วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 192 คน กำลังออนไลน์