กิตติกรรมประกาศ

รูปภาพของ pch5242

โครงงานนี้เกิดขึ้นได้เพราะได้รับความอนุเคราะห์และคำแนะนำจากคุณครูหลายๆท่า่่่่น รวมทั้งผู้ปกครองของสมาชิกในกลุ่มซึ่งมีดังต่อไปนี้

- อ.บลรัตน์   พิศดำขำ  วิชาภาษาไทย
- อ.นาถธิวา  ราชครุฑ  วิชาภาษาอังกฤษ
- อ.สุรชัย     ฤทัยมาศ  วิชาวิทยาศาสตร์
- อ.ประภาวรินทร์  ภิรัตน์สุภาศิริ  วิชาคณิตศาสตร์
- อ.สุระกิตติ์  สุทธากร   วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
- อ.ปาณิพร  เชิดชู       วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 272 คน กำลังออนไลน์