ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

รูปภาพของ pch5242

                 ความหอม เป็นความรู้สึกสุนทรีอย่างหนึ่งของมนุษย์ ทีมีมาแต่โบราณกาลหลาย เชื้อชาติยกย่องความเห็นเป็นของสูงและศักดิ์สิทธิ์ จึงนำมาใช้ในการบวงสรวงเทพเจ้าสำหรับเครื่องหอมไทยมีใช้มาแต่โบราณกาลจากคำจารึกในไตรภูมิพระร่วงเข้าใจว่าเริ่มมีใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งแต่รัชกาลที่ 5 แต่ปัจจุบันนี้คนไทยหันไปนิยมใช้น้ำหอมและ ออดิโคโลญจน์จากต่างประเทศ ทำให้เครื่องหอมไทยเสื่อมความนิยมลงไป แต่ก็ยังมีใช้บ้าง เช่นการใช้ "แป้งกระแจะ" ในงานราชพิธีงานมงคล งานพิธีการ และงานรื่นเริงในวาระสำคัญ อาทิ การเจิมเสาหลักเมืองประจำจังหวัดต่างๆ เจิมแผ่นป้ายศิลาฤกษ์ เจิมคู่บ่าวสาว เจิมบ้านใหม่ และการเจิมพาหนะต่างๆ อาทิ รถยนต์ เครื่องบิน เรือ หรือการใช้ "น้ำอบไทย" สรงน้ำพระรดน้ำผู้ใหญ่ ผสมน้ำอาบ หรือทาตัวหลังการอาบน้ำให้ เนี้อตัวมีกลิ่นหอมชื่นใจ นอกจากนี้ยังนำเครื่องหอมไทยมาประกอบการทำบุหงาสด บุหงารำไป สำหรับของขวัญ-ของชำร่วยในโอกาสต่างๆได้อีก เช่น ของชำร่วยในวันมงคลสมรส ทำบุญวันเกิด แซยิด เป็นต้น เครื่องหอมไทย ตามความหมายของ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน(2535)เป็นคำสมาส 2 คำ คือคำว่า "เครื่อง" และ คำว่า"หอม"

เครื่อง : หมายถึง สิ่ง สิ่งของ สิ่งสำหรับประกอบกัน หรือเป็นพวกเดียวกัน
หอม : แปลว่า ได้รับกลิ่นดีเป็นที่พอใจ
ดังนั้น คำว่า เครื่องหอม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีกลิ่นดี หรือมีกลิ่นหอม ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ
เครื่องหอมไทย ถือเป็น ภูมิปัญญาของคนไทยที่อนุชนรุ่นหลังควรจะสืบสานต่อและรณรงค์ให้เกิดความนิยมใช้ในหมู่คนไทย นอกจากนี้ควรจะมีการพัฒนา รูปแบบ และ ขั้นตอนการทำให้เหมาะสม และทันสมัยเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทย สืบต่อไป

http://www.ku.ac.th/e-magazine/april45/know/bunga.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 79 คน กำลังออนไลน์