ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

รูปภาพของ pch5242

                 ความหอม เป็นความรู้สึกสุนทรีอย่างหนึ่งของมนุษย์ ทีมีมาแต่โบราณกาลหลาย เชื้อชาติยกย่องความเห็นเป็นของสูงและศักดิ์สิทธิ์ จึงนำมาใช้ในการบวงสรวงเทพเจ้าสำหรับเครื่องหอมไทยมีใช้มาแต่โบราณกาลจากคำจารึกในไตรภูมิพระร่วงเข้าใจว่าเริ่มมีใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งแต่รัชกาลที่ 5 แต่ปัจจุบันนี้คนไทยหันไปนิยมใช้น้ำหอมและ ออดิโคโลญจน์จากต่างประเทศ ทำให้เครื่องหอมไทยเสื่อมความนิยมลงไป แต่ก็ยังมีใช้บ้าง เช่นการใช้ "แป้งกระแจะ" ในงานราชพิธีงานมงคล งานพิธีการ และงานรื่นเริงในวาระสำคัญ อาทิ การเจิมเสาหลักเมืองประจำจังหวัดต่างๆ เจิมแผ่นป้ายศิลาฤกษ์ เจิมคู่บ่าวสาว เจิมบ้านใหม่ และการเจิมพาหนะต่างๆ อาทิ รถยนต์ เครื่องบิน เรือ หรือการใช้ "น้ำอบไทย" สรงน้ำพระรดน้ำผู้ใหญ่ ผสมน้ำอาบ หรือทาตัวหลังการอาบน้ำให้ เนี้อตัวมีกลิ่นหอมชื่นใจ นอกจากนี้ยังนำเครื่องหอมไทยมาประกอบการทำบุหงาสด บุหงารำไป สำหรับของขวัญ-ของชำร่วยในโอกาสต่างๆได้อีก เช่น ของชำร่วยในวันมงคลสมรส ทำบุญวันเกิด แซยิด เป็นต้น เครื่องหอมไทย ตามความหมายของ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน(2535)เป็นคำสมาส 2 คำ คือคำว่า "เครื่อง" และ คำว่า"หอม"

เครื่อง : หมายถึง สิ่ง สิ่งของ สิ่งสำหรับประกอบกัน หรือเป็นพวกเดียวกัน
หอม : แปลว่า ได้รับกลิ่นดีเป็นที่พอใจ
ดังนั้น คำว่า เครื่องหอม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีกลิ่นดี หรือมีกลิ่นหอม ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ
เครื่องหอมไทย ถือเป็น ภูมิปัญญาของคนไทยที่อนุชนรุ่นหลังควรจะสืบสานต่อและรณรงค์ให้เกิดความนิยมใช้ในหมู่คนไทย นอกจากนี้ควรจะมีการพัฒนา รูปแบบ และ ขั้นตอนการทำให้เหมาะสม และทันสมัยเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทย สืบต่อไป

http://www.ku.ac.th/e-magazine/april45/know/bunga.html

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 104 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29918